0492-514400 | Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond | Route

Invulling studiedag(deel)

Een breed scala aan mogelijkheden

Aan de slag met een compleet team. Enkele voorbeelden: specialisatie van mentoren, omgaan met professionele dilemma’s, bewegend leren, teamcoaching. De mogelijkheden zijn legio.

Waar kun je ons bijvoorbeeld voor inzetten:

* Team in beweging/teamcoaching
We gaan graag met een heel team aan de slag. Breed, of specifiek vanuit de vakken taal of rekenen. Vanuit de visie van Hogeschool de Kempel vinden wij het belangrijk dat er binnen een verandertraject rekenen of taal ook aandacht wordt besteed aan de dynamiek binnen het team die de innovatie met zich meebrengt.

* Positieve educatie
 Als kinderen lekker in hun vel zitten en positief benaderd worden, heeft dat 11% meer effect op de resultaten van het onderwijs. Van kennismaking met positieve educatie tot concreet aan de slag gaan met een compleet team binnen een school.

* MaakLab voor ICT&Media- & Maakonderwijs
Onderdelen van 21e eeuwse vaardigheden kun je direct in praktijk brengen binnen ons nieuwe MaakLab.

Andere wensen?
Laat ons weten waar jouw team, school of bestuur behoefte aan heeft via professionalisering@kempel.nl of 0492-531999.