Specialist Nieuwkomersonderwijs

label Internationalisering
school Post-hbo-opleiding
schedule 10 tot 12 maanden

Geef jij onderwijs aan nieuwkomers? De post-hbo-opleiding Specialist nieuwkomersonderwijs biedt handvatten om passend onderwijs voor nieuwkomers te organiseren en te verzorgen. Het is een praktijkgerichte opleiding en je doet veel kennis op over NT2, meertaligheid, gedrag en communicatie. 

Deze opleiding wordt verzorgd door onze docenten Anne van Buul, Chantal Fuchs, Edith Kipping en enkele externe experts.

Inhoud

De opleiding in niet alleen een NT2-opleiding, maar kent een veel breder palet aan inzichten. In deze opleiding is 'omgaan met diversiteit' het uitgangspunt. Daarbij wordt aan ontwikkeling van de volgende competenties gewerkt:   

 • pedagogisch competent in het omgaan met gedrag en trauma
 • didactisch competent in het ondersteunen van het leren van Nederlands als tweede taal vanuit een meertalige blik
 • interpersoonlijk competent in het contact met leerlingen, ouders en omgeving
 • organisatorisch competent in het inrichten van het onderwijsaanbod aan deze, steeds wisselende, doelgroep   

In de praktijk

Je leert werken vanuit een visie op het omgaan met een cultureel diverse groep. Vanuit kennis over cultureel-sensitief handelen reflecteer je op jezelf, je groep, de school en de omgeving. Je leert om te gaan met gedrag (en trauma’s) van de leerlingen en daarbij ben je in staat een veilig pedagogisch klimaat te realiseren binnen de kaders van het onderwijs aan nieuwkomers. In samenwerking met collega’s en externe deskundigen weet je de multidisciplinaire context te betrekken om een optimale onderwijssituatie te bewerkstelligen. Vanuit kennis over NT2 en meertaligheid weet je onderwijs vorm te geven vanuit een geïntegreerde visie op taal/talen. Je leert af te stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen door te signaleren, analyseren en monitoren en een passend klassenmanagement vorm te geven.     

De volgende thema’s komen aan bod:

 • theorie tweedetaalverwerving (NT2)
 • meertaligheid
 • (culturele) diversiteit
 • didactiek van geïntegreerd taalontwikkelend werken (in alle vakken)
 • brede intake
 • passend handelen
 • monitoring en toetsing/evaluatie
 • klassenmanagement
 • voeren van oudergesprekken vanuit kennis over achtergronden van nieuwkomers
 • 'omgaan met diversiteit’ in de school
 • pedagogisch klimaat
 • sociaal-emotioneel leren
 • omgaan met gedrag en trauma (waaronder psycho-educatie en traumasensitief lesgeven) 

Deelname met MBO-(onderwijs) achtergrond ook mogelijk
Na het succesvol doorlopen van deze opleiding, ontvangt iedere deelnemer met een hbo-diploma een zogenaamd post-hbo diploma. Deelnemers met een MBO-(onderwijs)achtergrond, zijn van harte welkom om zich aan te melden. Na het succesvol doorlopen van de volledige opleiding, ontvangen zij een certificaat voor hun deelname.  

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Verdere informatie

Vragen? Neem dan contact op via nascholing@kempel.nl.

Nascholing