over-ons-2

De pabo waar je je thuis voelt!

Met zo’n 1.043 studenten en 120 medewerkers is Hogeschool de Kempel een kleine hogeschool en een middelgrote pabo. Door ons relatief kleinschalige karakter voel je je al snel thuis. De parkachtige en rookvrije campus, de open sfeer in het gebouw en de moderne faciliteiten zorgen ervoor dat je prettig kunt leren en werken.

over-ons-interactie

Le(ra)ren voor morgen

Zo luidt de titel van ons instellingsplan voor de periode 2023-2028. Als hogeschool voor leraren mogen wij de mensen van nu opleiden en nascholen voor het beroep van leraar basisonderwijs. Een leraar raakt de toekomst. Elke dag in zijn of haar klas. Het is dan ook een prachtig beroep.

Leraren dagen leerlingen uit, mogen ze nieuwe werelden laten ervaren, hun eigen mogelijkheden leren ontdekken, hun talenten laten benutten om zo bij te dragen aan hun toekomstdromen. Het is ook een belangrijk beroep omdat leraren bijdragen aan de drie kernopdrachten van het onderwijs: de kwalificerende, socialiserende en persoonsvormende opdracht. Zo helpen ze leerlingen om op volwassen wijze te functioneren in onze maatschappij. Tenslotte is het beroep van leraar ook een complex beroep. Van leraren wordt verwacht dat ze kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, kunnen omgaan met een diversiteit aan leerlingen en met een veeleisende omgeving.

Interactie en verbinding

Hogeschool de Kempel biedt jou een leeromgeving die uitnodigt tot interactie met anderen. Met je medestudenten, je docenten en de wereld om je heen. De verbinding die dat oplevert vinden wij belangrijk. Want met samen leren bereik je meer!

Accreditatie

Alle opleidingen in het hoger onderwijs worden éénmaal per zes jaar geaccrediteerd. Door accreditatie komt vast te staan of een opleiding voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van o.a. studeerbaarheid, niveau van de opleiding, onderwijsprogramma en niveau van toetsing. Alleen een geaccrediteerde opleiding mag een rechtsgeldig bachelor- of masterdiploma uitreiken aan haar afgestudeerden. Accreditatie gebeurt door een onafhankelijke organisatie: de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Voor het bezoek van een onafhankelijk panel schrijft de opleiding een zelfevaluatie.

Lees ons instellingsplan

Ontdek meer

Katholieke wortels
Opleidingsschool
Samenwerkingsverband Radiant Lerarenopleidingen