Avond van het Jonge Kind

label Jonge kind
school Inspiratie
schedule Eenmalig

Helaas is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor de Avond van het Jonge Kind. Dit omdat het maximum aantal deelnemers bereikt is. 

De Avond van het Jonge kind is een jaarlijks terugkerende avond die geheel in het teken staat van inspiratie en informatie voor iedereen die werkt met jonge kinderen.

Niemand minder dan Bernadette Sanders neemt je mee in dit boeiende thema! 

De volgende editie is op 26 maart 2024! 

 

Inhoud

Het thema waar Bernadette je tijdens deze avond in meeneemt is TOS (taalontwikkelingsstoornis) 

Het is van belang dat het kind met TOS vroegtijdig wordt gesignaleerd zodat tijdig de juiste interventies ingezet kunnen worden. Deze signalering ligt met name bij consultatiebureaus en peuterspeelzalen. Helaas wordt het kind met TOS niet of niet tijdig gesignaleerd en zijn er grote zorgen wanneer het kind zijn intrede maakt in het reguliere basisonderwijs. 
De gevoelige taalperiode, dus de periode waarin de woordenschat van het kind het hardst groeit is voor het zevende jaar. Voor een vroege signalering is het dan ook belangrijk dat je op de hoogte bent van de mijlpalen in de taalontwikkeling van het kind, dat je weet wat de rode vlaggen zijn en wat je moet doen bij een 'niet pluis' gevoel. 

 

In de praktijk

Tijdens de bijeenkomst komt het volgende aan bod:

  • De mijlpalen in de taalontwikkeling van het jonge kind.
  • De kenmerken van TOS op de verschillende taalniveaus en de problematiek die een TOS met zich meebrengt op het gebied van gedrag, de sociaal emotionele ontwikkeling en het leren lezen.
  • De verschillen tussen de termen taalontwikkelingsachterstand en een taalontwikkelingsstoornis wordt uitgelegd. Wanneer is er sprake van een TOS en wanneer van een TOA.
  • De taalontwikkeling van het jonge kind verloopt zowel impliciet als expliciet, wat betekent dit voor het kind met TOS?
  • Het signaleren. De rode vlaggen, wanneer spreek je van een Niet pluis gevoel? Maar ook heb je kennis gemaakt met de screeningslijst de ELS en de observaties in de onderbouw van het basisonderwijs.

Ook wordt er in het kort  aandacht besteed aan meertaligheid en TOS en wordt het belang van de samenwerking met ouders besproken. De ouder als partner, als deelgenoot.

Uiteraard zijn er voldoende praktische tips en adviezen voor in de klas waar je direct mee aan de slag kan.

De theorie wordt ondersteund met artikelen van recent onderzoek en literatuur.

Na deze avond staan onze jongekindspecialisten klaar voor de vertaling naar jouw praktijk.

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Verdere informatie

Gezien de omvang van het bedrag gaan we niet over tot creditering. 

Mocht je wegens omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn, laat je dan vervangen door een collega. 

Nascholing