Gedragsspecialist

label Gedrag & pedagogiek
school Post-hbo-opleiding
schedule 10 tot 12 maanden

Je maakt je zorgen over de ontwikkeling van beide kinderen zowel op pedagogisch als didactisch gebied. Alle kinderen in de groep doen er in jouw visie immers toe en verdienen een veilig leer- en leefklimaat. Kijken áchter het gedrag van een kind vind je belangrijk.

Regelmatig vraag jij jezelf af hoe kan ik ‘opvallende kinderen’ in de groep en de andere kinderen van de groep op een positieve wijze ondersteunen bij hun gedragsvragen. En ook hoe kan ik collega’s met dergelijke vragen begeleiden en coachen. De gedragsspecialist speelt in de groep en in de school een belangrijke pedagogische sleutelrol.

De opleiding is om jou verder te bekwamen als aanstaande gedragsspecialist zowel op groeps- als op schoolniveau.

Inhoud

In deze opleiding staan de onderwijsbehoeften van je eigen onderwijspraktijk centraal. Je voert de praktijkopdrachten uit binnen je eigen school. Theoretische inzichten en praktijkervaringen worden voortdurend met en aan elkaar in verbinding gebracht. Allerlei actuele theorieën en visies over gedrag en leerling-gedragsvragen zoals AD(H)D, autisme ect. komen in de opleiding voorbij.

In een notendop:
1.  Je ontwikkelt jezelf vanuit persoonlijke leerdoelen op het gebied van gedrag.
2.  Je ontwikkelt een nieuwe visie op leren en gedrag.
3.  Je ontwikkelt leerkrachtvaardigheden om met gedragsvragen om te gaan.
4.  Je onderzoekt de eigen onderwijspraktijk.
     - Werken aan een positieve groepsvorming
     - Werken aan sociaal emotionele competenties van kinderen
     - Werken vanuit groepsplannen
5.  Je onderzoekt op een planmatige en systematische wijze één leerling.

Naar keuze:
6.  Je coacht in de praktijk collega’s bij hun leervragen.
7.  Je stelt een pedagogisch schoolbeleidsplan op voor je school.

Je werkt aan een meesterstuk door in een portfolio de benodigde bewijzen van de opleiding te verzamelen.

In de praktijk

Met je nieuwe kennis en vaardigheden kun je direct als Gedragsspecialist aan de slag in je groep en op jouw school. Je kunt het gedrag zowel in en van de groep en de school effectiever begeleiden.

  • Je verricht werkzaamheden op een school voor primair onderwijs onder verantwoordelijkheid van de directeur.
  • Je bent ambassadeur van de kwaliteit van de pedagogische zorg binnen de school.
  • Je bent actief betrokken met het (ondersteunen bij) (nader) onderzoek van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes op het gebied van gedrag. Hierbij acteer je binnen het team als vraagbaak en begeleider op het gebied van gedrag.

 

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Onze docenten

Voor inhoudelijke vragen kun je altijd contact opnemen met de volgende docent(en).

school Docent

Verdere informatie

Registeropleiding
De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en is opgenomen in het Lerarenregister. Je ontvangt na afronding het diploma Post Hbo Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Blended onderwijs
De invulling van deze opleiding is mogelijk een combinatie van fysiek en online onderwijs, aangevuld met zelfstudie voor specifieke onderdelen. We streven naar een passend 'blended aanbod' in afstemming met deelnemers.

Nascholing