Gedragsspecialist

label Gedrag & pedagogiek
school Post-hbo-opleiding
schedule 10 tot 12 maanden

Samen werken aan een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat voor álle kinderen! Dat realiseer je tijdens de opleiding gedragsspecialist.

De diversiteit in je groep maakt je nieuwsgierig en je bent op zoek naar mogelijkheden om een veilig leer- en leefklimaat voor álle kinderen te creëren. Je weet als geen ander dat gedrag ontstaat in wisselwerking met anderen en je wilt dit gedrag graag beter leren begrijpen en je eigen handelen verder ontwikkelen. Vanuit je rol als gedragsspecialist draag je bij aan de pedagogische kwaliteit op individueel niveau, op groepsniveau en op schoolniveau. 

De opleiding is er om jou verder te bekwamen als aanstaande gedragsspecialist.

Inhoud

In de opleiding gedragsspecialist staan de onderwijsbehoeften van je eigen onderwijspraktijk centraal. Je voert praktijkopdrachten uit binnen je eigen school. Theoretische inzichten en praktijkervaringen worden voortdurend met en aan elkaar in verbinding gebracht. Allerlei actuele theorieën en visies over o.a. inclusief onderwijs, sociale veiligheid, ontwikkelingspsychologie, pedagogisch beleid, groepsdynamica en gedragsvraagstukken komen in de opleiding aanbod.

In een notendop:

1.      Je ontwikkelt jezelf vanuit persoonlijke leerdoelen op het gebied van
         gedrag. 

2.      Je ontwikkelt een nieuwe visie op leren en gedrag. 

3.      Je analyseert de visie en werkwijze van je school en levert een bijdrage aan
         de pedagogische kwaliteitsontwikkeling van jouw onderwijspraktijk. 

4.      Je ontwikkelt leerkrachtvaardigheden om met gedragsvragen om te gaan.

5.      Je onderzoekt de eigen onderwijspraktijk. 

  • Je kunt onderwijsbehoeften van de groep en individuele kinderen in kaart
    brengen.
  • Je kunt pedagogische middelen en vaardigheden doelbewust inzetten ter
    versterking van de groep en de sociaal-emotionele competenties. 
  • Je bent in staat een plan van aanpak op te stellen, uit te voeren en te
    evalueren.

6.      Je bent in staat collega’s te ondersteunen in hun pedagogisch handelen.

Binnen de opleiding is gekozen voor een doorgaande ontwikkelingslijn gericht op de basiscompetenties voor de Gedragsspecialist. Je plaatst de tijdens de opleiding gedragsspecialist gemaakte opdrachten in een portfolio en toont daarmee aan dat je aan het gestelde competentieprofiel voldoet.

In de praktijk

Met je nieuwe kennis en vaardigheden kun je direct als Gedragsspecialist aan de slag in je groep en op jouw school. De daadwerkelijke werkzaamheden zijn afhankelijk van de visie en werkwijze van de school. 

Je kunt hierbij denken aan: 

-        Actief meedenken over het pedagogisch beleid en/of pedagogische 
         beleidsvraagstukken.

-        Zorgdragen voor de kwaliteit van de pedagogische zorg binnen de school.

-        Onderwijsbehoeften van leerlingen en (sub)groepen op het gebied van
         gedrag samen met het team op onderzoekende wijze in kaart brengen

-        Het op maat coachen en begeleiden van leraren rondom pedagogische
         vraagstukken. 

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Verdere informatie

Registeropleiding

De opleiding gedragsspecialist is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en is opgenomen in het Lerarenregister. Je ontvangt na afronding het diploma Post Hbo Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Studie-investering per opleiding/training (SBU)
Per opleiding/training vermelden wij de uren die je hiermee gedurende de opleiding/training gemiddeld bezig zult zijn. Deze uren bestaan uit: contacturen ('les'), voorbereidingstijd (doornemen van de lesstof, lezen van artikelen over specifieke onderwerpen, werken aan opdrachten), tussentijdse afstemming met cursisten bij werken in leerteams, werken aan je eindopdracht/werkstuk, oefenen, overleg hierover op je school/werkplek etc. Wij geven hier een reëel beeld van, zodat je vooraf goed weet wat je te wachten staat tijdens de opleiding/training. Wij adviseren je hierover vooraf met je leidinggevende in gesprek te gaan.

Nascholing