Op deze manier doen we onderzoek (sociaal constructionisme)

Een frisse kijk op onderzoek

We baseren ons onderzoek op het sociaal constructionistisch perspectief. Het sociaal constructionisme is een stroming in de sociale wetenschappen die de menselijke zin- en betekenisgeving aan hun omgevingen centraal stelt. Kenmerkend is dat de creatie van betekenisgeving gebeurt door voortdurende interacties tussen mensen via dialoog en samenwerkingEr komt een enorm potentieel los wanneer we onze kijk op onderzoek verbreden naar relatievormend, generatief en toekomstmakend. Onderzoek transformeert dan van “vaststellen van wat al is” naar het “samen creëren van wat mogelijk is”. Onderzoek moet van praktische meerwaarde zijn voor betrokkenen. Actie wordt gevraagd die moet leiden tot een zichtbare verbetering en verandering die ten goede komt aan het leven en welbevinden en leiden tot betere en hoopvollere toekomsten.

Onze aanpak

Met de inzichten die we samen opdoen, gaan we handelen en onderzoeken we vanuit samenwerking en dialoog die situaties of gebeurtenissen die om verandering vragen. Juist in dit samen optrekken ligt een gouden potentieel. Er ontstaat wederzijds begrip. Er ontstaan verdiepende verbindende relaties die leiden tot een grotere duurzaamheid van datgene dat samen ontdekt en veranderd wordt. Het bewust toepassen van de ideeën uit deze benadering maakt het werk van de onderwijsprofessional alleen maar sterker.  Alles in dienst van het bouwen van betere toekomsten voor zowel de leerling/student, de ouder als de leerkracht.

Wil je meer weten over de manier waarop we in ons onderzoek te werk gaan? Lees dan ook onze ‘Praktische handreiking methodologie’.