Taalvaardigheid Engels (teamtraining)

label Internationalisering
school Teamtraining
schedule 2 tot 7 bijeenkomsten

Inhoud

Het doel van deze training is het bevorderen van de eigen taalvaardigheid van de leerkrachten. Om te voldoen aan de eisen van Standaard vroeg vreemdetalenonderwijs (Nuffic) moeten leerkrachten minimaal beschikken over niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK).


De cursus taalvaardigheid bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur voor een groep van max. 15 personen. Tijdens de bijeenkomsten zetten we sterk in op spreekvaardigheid. Daarnaast gaan de deelnemers zelfstandig aan de slag met de andere vaardigheden (lezen, schrijven en luisteren). Het is mogelijk om de training af te sluiten met een taaltoets, bijvoorbeeld Anglia, waarbij de leerkracht een internationaal erkend certificaat krijgt als bewijs van het taalniveau.

Deelnemers ontvangen bij aanwezigheid bij in ieder geval 5 of bij voorkeur alle 6 bijeenkomsten een certificaat vanuit De Kempel. 

 

Kostenindicatie:

Startbijeenkomst € 995,- per groep van max. 15 personen, inzet extra docent indien de groepsomvang groter is dan 15 personen € 695 voor de 2e docent.

Training Engelse Taalvaardigheid, per groep van max. 15 personen, excl. reiskosten, incl. voorbereiding, uitvoering, afstemming school en materiaalkosten/boek, excl. Anglia Toetsing 
€ 4.675.

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Onze docenten

Voor inhoudelijke vragen kun je altijd contact opnemen met de volgende docent(en).

school Docent
school Docent

Verdere informatie

Certificering TalenT-keurmerk
Een school die zich wil profileren op het gebied van meertaligheid kan zijn kwaliteit aantonen door middel van het TalenT-keurmerk. De school kan hiervoor een aanvraag indienen bij één van de TalenT-partners. Hogeschool de Kempel is één van deze partners. Aan de hand van een intakegesprek wordt bepaald op welk niveau een school gecertificeerd wil worden. Het TalenT-keurmerk bestaat uit drie niveaus.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Roos Windels via e-mail r.windels@kempel.nl.

Nascholing