Privacybeleid

De Kempel neemt jouw privacy uiterst serieus en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van potentiële studenten, relaties en bezoekers. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

Hogeschool de Kempel verzamelt jouw persoonsgegevens via telefoon, (online) aanvraagformulieren, (online) aanmeldformulieren en op andere manieren. Met jouw toestemming gebruiken wij de verzamelde gegevens om je te benaderen over opleidingsmogelijkheden op De Kempel. Wil je deze informatie niet meer ontvangen, meld je dan af door het sturen van een e-mail naar info@kempel.nl.

Ben je geabonneerd op onze e-mailnieuwsbrief, dan heb je de mogelijkheid om via de nieuwsbrief je gegevens te wijzigen of je hiervoor af te melden. Heb je je aangemeld voor een activiteit, evenement of een vergelijkbare bijeenkomst, of maak je gebruik van een app die door De Kempel is ontwikkeld? In dat geval gebruiken we jouw gegevens uitsluitend voor het desbetreffende doel, waaronder onze bedrijfsvoering, de communicatie rondom de activiteit, het uitvoeren en evalueren van de activiteit, facturering en de financiële verantwoording.

Uiterlijk binnen twee jaar na het vervallen van het doel verwijderen wij jouw gegevens, tenzij er een langere wettelijke bewaarplicht op rust of jij toestemming hebt gegeven voor langere verwerking.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens stellen wij niet beschikbaar aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou. Jouw gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt.

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage in jouw gegevens en je kunt zo nodig De Kempel verzoeken om je gegevens te corrigeren, te verwijderen of te laten afschermen voor verder gebruik. Ook staat het je te allen tijde vrij eerder gegeven toestemming voor verwerking weer in te trekken. Een verzoek tot inzage kun je richten aan privacy@kempel.nl.

Contact

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van De Kempel. Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via:
 
T. 0492 514 400
privacy@kempel.nl

In het geval van een beveiligingsincident verzoeken wij u gebruik te maken van het meldformulier.

Matomo gegevens tracking

[matomo_opt_out]