Digitale Geletterdheid en Digitale Didactiek

label Technologie & media
school Post-hbo-opleiding
schedule 10 tot 12 maanden

De opleiding Digitale Geletterdheid en Digitale Didactiek gaat schooljaar 24-25 niet door. 

Onze leerlingen groeien op in een wereld waarin media en technologie niet meer weg te denken zijn. Om de weg te vinden in deze wereld is het belangrijk dat leerlingen ook digitaal geletterd zijn. Maar wat is digitale geletterdheid precies en hoe zorgt de school ervoor dat leerlingen digitaal geletterd worden? Hoe kunnen digitale tools jouw onderwijs ondersteunen?  

Inhoud

Je gaat praktisch aan de slag met digitale toepassingen zoals virtual reality of artificial intelligence en direct toepassen wat je hebt geleerd. Je werkt aan je eigen digitale geletterdheid en die van de leerlingen. Je leert bewuste en onderbouwde keuzes te maken.   

Wat leer je? 
De opleiding bestaat uit 3 inhoudelijke modules. De deelnemers die de volledige opleiding volgen, zullen naast onderstaande modules ook deelnemen aan extra bijeenkomsten over portfolio, schoolproject en coaching en ontvangen een certificaat van De Kempel.    
 
In module 1 besteden we aandacht aan de kennis, achtergronden en vaardigheden van digitale geletterdheid. En we kijken naar digitale didactiek, de zinvolle en verrijkende toepassing van technologie in het onderwijs van elke dag. Op twee specifieke onderdelen binnen digitale geletterdheid gaan we verder in de volgende modules.   
  
In module 2 richten we ons op computational thinking en programmeren. Wat is het precies? Hoe kun je dit toepassen in je lesontwerp, hoe ziet een goede leerlijn eruit, wat gebeurt er al op school en waar moet nog aandacht aan besteed worden en welke materialen zijn geschikt?  
  
In module 3 richten we ons op mediawijsheid. Als leraar heb je door internet en sociale media een nieuwe verantwoordelijkheid gekregen. Kinderen krijgen veel te verwerken in de vorm van boodschappen en beelden. Media is constant om hen heen en is niet meer weg te denken. Wat betekent dit voor jouw rol als leraar en de aandacht die je eraan besteedt in je lessen?  

In de praktijk

Deze opleiding stoomt je klaar voor de toekomst in het onderwijs door te laten ervaren welke kansen technologie het onderwijs te bieden heeft!  
 

Programma volledige post-hbo opleiding  

 
Les 1: Introductie, portfolio, schoolproject  

 
Module 1 (les 2, 3 en 4): Digitale geletterdheid en digitale didactiek  
 

Les 5: Extra coachingsavond verzorgd door Adri van den Brand en Henk van Mil 
 

Module 2 (les 6, 7 en 8) Computational Thinking en programmeren 
 

Individuele begeleiding schoolproject gedurende de hele opleiding.  
 

Module 3 (les 9, 10 en 11) Mediawijsheid en in het bijzonder film/filmeducatie 

 
Certificeringsavond deelnemers volledige post-hbo opleiding  

Goed om te weten: deze post-hbo-opleiding is een goede voorloper van de master Onderwijs & Technologie.  

Het is ook mogelijk om alleen een module te volgen. Voor meer informatie:
module 1  digitale geletterdheid en digitale didactiek
module 2  computational Thinking en programmeren
module 3  mediawijsheid en in het bijzonder film/filmeducatie

 

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Verdere informatie

 

Studie-investering per opleiding/training (SBU)
Per opleiding/training vermelden wij de uren die je hiermee gedurende de opleiding/training gemiddeld bezig zult zijn. Deze uren bestaan uit: contacturen ('les'), voorbereidingstijd (doornemen van de lesstof, lezen van artikelen over specifieke onderwerpen, werken aan opdrachten), tussentijdse afstemming met cursisten bij werken in leerteams, werken aan je eindopdracht/werkstuk, oefenen, overleg hierover op je school/werkplek etc. Wij geven hier een reëel beeld van, zodat je vooraf goed weet wat je te wachten staat tijdens de opleiding/training. Wij adviseren je hierover vooraf met je leidinggevende in gesprek te gaan.

Nascholing