Jonge Kind Specialist

label Jonge kind
school Post-hbo-opleiding
schedule 10 tot 12 maanden

"Mag ik een ijsje kopen? ", vraagt Nick
"Ja hoor, zegt Kim. "Dat is 100 euro!"
Nick (5) en Kim (4) zijn samen aan het spelen in het winkeltje. Spelenderwijs leren ze.

De eerste (school)jaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. De hersenen zijn volop in ontwikkeling, kinderen doen elke dag ontdekkingen en leren razendsnel. Het is belangrijk dat we kinderen in deze leeftijd op een juiste manier stimuleren. De leerkracht, jij, hebt daarbij een cruciale rol.

De opleiding is er om jou verder te bekwamen als leerkracht in de onderbouw. Ook dagen wij jou uit om collega’s mee te nemen in ontwikkelingen. Wij geloven dat samen werken en samen leren de basis is van goed onderwijs. Het opzetten van een lerend netwerk binnen het (onderbouw)team van de school maakt daarom deel uit van de opleiding.

Inhoud

Wat komt er aan bod?

Actuele thema’s als het brein, spel, sociaal-emotionele ontwikkeling, taal en rekenen komen uitgebreid aan de orde. Spel is daarbij het uitgangspunt. De praktijkopdrachten verhogen je vaardigheden. Je toont door reflectie, dialoog en een portfolio aan dat je aan het competentieprofiel van Jonge Kind Specialist voldoet.

Het competentieprofiel in een notendop:

  • Je ontwikkelt je visie op onderwijs aan het jonge kind
  • Je werkt aan de specifieke pedagogisch/didactische benadering: veel aandacht voor welbevinden, spel en rijke speelleeromgeving
  • Je verdiept je in observatie- en signaleringssystemen en -technieken in relatie tot de leerlijnen
  • Je ontwikkelt leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind
  • Je werkt bewust aan passend onderwijs (opbrengstgericht werken, groepsoverzichten en groepsplannen) met spel als basis.

In de praktijk

Met de nieuwe kennis kun je direct aan de slag op je school. Je begeleidt effectiever en laat spelend leren het hart van het onderwijs zijn. Daarnaast verbeter je de organisatie van je groep. En je neemt je collega’s mee in deze ontwikkeling. Je leerlingen (en hun ouders) merken direct het verschil in de klas.

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Onze docenten

Voor inhoudelijke vragen kun je altijd contact opnemen met de volgende docent(en).

school Docent
school Docent

Verdere informatie

Registeropleiding
De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en is opgenomen in het Lerarenregister. Je ontvangt na afronding het diploma Post-hbo Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Blended onderwijs
De invulling van deze opleiding is mogelijk een combinatie van fysiek en online onderwijs, aangevuld met zelfstudie voor specifieke onderdelen. We streven naar een passend 'blended aanbod' in afstemming met deelnemers.

Studie-investering per opleiding/training (SBU)
Per opleiding/training vermelden wij de uren die je hiermee gedurende de opleiding/training gemiddeld bezig zult zijn. Deze uren bestaan uit: contacturen ('les'), voorbereidingstijd (doornemen van de lesstof, lezen van artikelen over specifieke onderwerpen, werken aan opdrachten), tussentijdse afstemming met cursisten bij werken in leerteams, werken aan je eindopdracht/werkstuk, oefenen, overleg hierover op je school/werkplek etc. Wij geven hier een reëel beeld van, zodat je vooraf goed weet wat je te wachten staat tijdens de opleiding/training. Wij adviseren je hierover vooraf met je leidinggevende in gesprek te gaan.

Nascholing