Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs

label Sport & beweging
school Post-hbo-opleiding
schedule 10 tot 12 maanden

Ben je afgestudeerd aan de pabo en wil je bevoegd gymles geven aan groepen drie tot en met acht? Volg dan de de opleiding Bewegingsonderwijs aan De Kempel. Je maakt hierdoor direct meer kans op een baan. Na het succesvol afronden van deze post-hbo-opleiding heb jij ook je gymbevoegdheid basisonderwijs op zak! 

Inhoud

Blok 1:  Blok 1 start bij voldoende aanmeldingen in september 2024. De verwachting is dat dit op maandagavond van 18.00 uur tot 22.00 uur zal zijn.  

Blok 2: Blok 2 start bij voldoende aanmeldingen in september 2024. De verwachting is dat dit op donderdagavond van 18.00 tot 22.00 uur zal zijn, met docent Fenne de Bruijn. 

Blok 3: Blok 3 start in september 2024 op de woensdag van 16.45 uur tot 21.15 uur met docent Ruud Lange.  

De opleiding tot vakspecialist Bewegingsonderwijs is er om jou beter en met vertrouwen te leren lesgeven. Ook leer je hoe je de gymles op een verantwoorde manier inricht.

Vezorgen van gymlessen

 • Enthousiaste kinderen: als leerkracht zorg jij ervoor dat ieder kind met plezier en vertrouwen de gymzaal inkomt en de zaal enthousiast weer verlaat.
 • Gedifferentieerde activiteiten: je hebt oog voor het kind als individu en biedt activiteiten aan voor ieder kind.
 • Veilige bewegingssituaties: veiligheid tijdens de les staat voorop, waardoor ieder kind zich optimaal ontwikkelt in een rijke beweegomgeving. Je weet wat je moet doen bij welk probleem en hoe je dit aanpakt.
 • Uitdagen: met jouw passie voor bewegen lukt het je om kinderen nieuwe beweeguitdagingen aan te laten gaan.
 • Mooie sportervaringen: je hebt oog voor de sportieve talenten van kinderen en helpt ze te groeien en te ontwikkelen. Ieder kind is hierin uniek en heeft een eigen rol en inbreng om mooie sportervaringen op te doen.

Rol binnen de school

 • Hoge kwaliteit: als vakleerkracht bewegingsonderwijs zorg jij ervoor dat het bewegen in en om de school weer op de agenda komt en kwalitatief beter wordt.
 • Doortastend: je ondersteunt collega’s door een vakwerkplan te maken en komt tot duurzame verbeteringen voor de les bewegingsonderwijs.
 • Extra ideeën: ook zie je mogelijkheden om naast de gymlessen de kinderen meer in beweging te krijgen, omdat je weet dat voldoende bewegen voor kinderen een must is.

De opleiding bestaat uit drie blokken:

Aanbieden van activiteiten
Onderwerpen: lesinhoud, voorbereiden les, reflectie op verschillende groeperingsvormen en andere bewegingsonderwijskundige begrippen en stage.

Begeleiding en hulp
Onderwerpen: begeleiden leerlingen tijdens uitvoeren van bewegingsactiviteiten. Geven van bewegingshulp, kennis van eerste hulp bij sportongevallen en stage.

Maatwerk en visie
Onderwerpen: (vak)onderwijsconcepten en planning, het ontwerpen van bewegingssituaties, brede zorg en stage.

Elk blok bestaat uit 4 modules theorie en praktijk en 1 module stage. Je werkt tijdens contacturen in het gymnastieklokaal aan een inhoudelijk samenhangend geheel van meerdere modules uit de 3 blokprogramma’s.

In de praktijk

Diploma en erkenning
De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en is opgenomen in het Lerarenregister. Je ontvangt na afronding het diploma Post-hbo Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister. 

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Onze docenten

Voor inhoudelijke vragen kun je altijd contact opnemen met de volgende docent(en).

school Docent

Verdere informatie

Hieronder vind je nog aanvullende informatie over de gymopleiding (leergang bewegingsonderwijs).

 • FAQ: antwoord op de meest gestelde vragen, zoals het opgeven van voorkeursdagen, de bevoegdheidsregeling en meer.
 • Toetsen: een overzicht welke kernactiviteiten getentamineerd worden en wat de minimumeisen zijn.
 • Bevoegdheid: een helder overzicht, opgesteld door de KVLO, wanneer iemand wel en niet bevoegd is om gymles te geven in het basisonderwijs. 

Opleiding bij beste pabo
De opleiding Vakspecialist Bewegingsonderwijs is de meest populaire opleiding uit ons aanbod. Wij bieden deze leergang al meer dan 10 jaar aan. Honderden leraren haalden hun gymbevoegdheid basisonderwijs bij De Kempel en helpen nu dagelijks kinderen enthousiast te leren bewegen. Niet voor niets zijn we uitgeroepen tot de beste pabo van Nederland.

 

Nascholing