NLP Master

label Persoonlijk leiderschap
school Post-hbo-opleiding
schedule 10 tot 12 maanden

De opleiding NLP Master practitioner is vooral toegespitst op mensen uit het onderwijs die reeds NLP Practitioner zijn. In de NLP Practitioner-opleiding stonden de lagere niveaus uit de piramide van Dilts centraal, in de Master Practitioner de hogere niveaus. En dus ga je jezelf verdiepen in overtuigingen, waarden, identiteit en spiritualiteit en hoe je op deze niveaus veranderingen kunt aanzetten door nieuwe coachrollen te ontwikkelen zoals mentorschap, sponsorschap en awakener.

In de opleiding integreren we deze NLP-onderdelen volledig met de TA (Transactionele Analyse) waardoor je in staat bent om script-, spel-, transactie- en ego-analyses uit te voeren en te gebruiken in je master coaching.

Inhoud

Deze opleiding is voor jou van belang als:

  • je NLP-vaardigheden naar een hoger niveau wil brengen;
  • je jouw NLP-attitude wil ‘leven’ en uitdragen op het niveau van een master practitioner;
  • je nog meer NLP-interventies wil leren waarmee je veranderingen in gang kunt zetten op de hogere lagen van de piramide van Dilts;
  • je NLP en TA volledig wil integreren;
  • je een mastercoach wil worden die zowel kort- als langlopende trajecten met coachklanten kan aangaan.

Wat mis je als je deze opleiding niet volgt?
Als je deze opleiding niet volgt, zal je op basis van je practitioner op de lagere niveaus van de piramide van Dilts prima coachwerk verrichten. Op de hogere niveaus van de piramide van Dilts (overtuigingen, waarden, identiteit en spiritualiteit) mis je dan nog een aantal competenties.

Hoe ziet de opleiding eruit?
Het programma bevat een afwisseling van casuïstiek van deelnemers, praktijkgerichte theorie, demonstraties, veel oefensessies met reflecties, transformatieve breakstates, persoonlijke en groepsgerichte feedback.

Waarom zou ik deze opleiding volgen bij De Kempel en niet ergens anders?
NLP-opleidingen worden op vele plekken in Nederland aangeboden. Bij deze opleiding wordt het basisprogramma voor de NLP-master uitgebreid, verdiept en verbonden met concepten uit de Transactionele Analyse en systemisch en energetisch werk. De focus ligt hierbij op mastercoaching: je bent na deze opleiding echt een vaardige coach en hierdoor heb je eigen scriptthema’s opgeruimd. Daarnaast zijn er voortdurend twee trainers aanwezig die veel oog, oor en gevoel hebben voor de groepsdynamiek en jouw persoonlijke transformatie.  

In de praktijk

Aan het einde van deze opleiding:

  • ben je in staat om ‘coachklanten’ kort- én langdurig te begeleiden.
  • kun je een behandelplan samenstellen op basis van leercontract, scriptanalyse en patroonwaarneming. 
  • kun je interventies uitvoeren op de hoge niveaus van de piramide van Dilts: belemmerende overtuigingen, waardeconflicten, identiteit en spiritualiteit. Op deze niveaus werk je ook aan je eigen transformatie waardoor je zelf steeds meer autonomie ervaart als communicator, coach en change agent.
  • ben je in staat een doelvermogen te modelleren dat je graag wil leren en dat je vanwege belemmeringen nog niet gedaan hebt. Je modelleert hiervoor een expert.
attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering
Extra informatie

Onze docenten

Voor inhoudelijke vragen kun je altijd contact opnemen met de volgende docent(en).

school Docent
school Docent

Verdere informatie

 

Schoolleiders kunnen deze opleiding laten meetellen voor hun herregistratie voor 100 punten. Het aanbod wordt gecertificeerd voor het thema Persoonlijk Leiderschap.

Studie-investering per opleiding/training (SBU)
Per opleiding/training vermelden wij de uren die je hiermee gedurende de opleiding/training gemiddeld bezig zult zijn. Deze uren bestaan uit: contacturen ('les'), voorbereidingstijd (doornemen van de lesstof, lezen van artikelen over specifieke onderwerpen, werken aan opdrachten), tussentijdse afstemming met cursisten bij werken in leerteams, werken aan je eindopdracht/werkstuk, oefenen, overleg hierover op je school/werkplek etc. Wij geven hier een reëel beeld van, zodat je vooraf goed weet wat je te wachten staat tijdens de opleiding/training. Wij adviseren je hierover vooraf met je leidinggevende in gesprek te gaan.

Contact
Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Adri van den Brand via a.brand@kempel.nl 

 

Nascholing