Vakspecialist Muziek

label Cultuur
school Post-hbo-opleiding
schedule 10 tot 12 maanden

De opleiding Vakspecialist Muziek gaat in schooljaar 24-25 niet door. 

Wil jij je specialiseren in het vak muziek en een bijdrage leveren aan verbetering van muzieklessen op jouw school? 

Binnen het basisonderwijs is een toenemende vraag naar breed inzetbare vakspecialisten die een impuls kunnen geven aan het muziekonderwijs. En die daarnaast bijzondere muzikale activiteiten op school kunnen (bege)leiden.

 

Inhoud

De Kempel geeft als "muziekpabo" het muziekonderwijs een boost, mede door de subsidietoekenning Méér Muziek op de pabo. Tijdens de opleiding breng je je zang- en speelvaardigheden op een hoger niveau, leer je hoe je je collega's kunt begeleiden en kun je ze voorzien van tips, ideeën en handvatten om een goede muziekles te geven!

Muziek is belangrijk voor kinderen! Muziek draagt bij aan hun emotionele intelligentie. Het stimuleert hun creativiteit, motoriek, sociale vaardigheden en schoolprestaties. Samen muziek maken leert kinderen om goed naar zichzelf en naar elkaar te luisteren en op elkaar te reageren. Muziek maken verbindt! Veel scholen zijn op zoek naar een kwaliteitsimpuls voor het vak muziek in de vorm van een leraar die, naast zijn specialisatie in het vak muziek, breed inzetbaar is binnen de school. De landelijke registeropleiding Vakspecialist Muziek leidt leraren basisonderwijs op tot specialist in de (eigen) basisschool.

Met een Vakspecialist Muziek kan de school veel beter inspelen op de behoeften van de kinderen en de mogelijkheden en wensen van het team naar meer en beter muziekonderwijs. Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om gevarieerde muzieklessen, passend bij de leerlijn, aan groep 1 t/m 8 van de basisschool te geven. Je kunt collega’s ondersteunen bij het geven van muzieklessen, leiding geven aan een schoolkoor of schoolorkest, vanuit leerlijnen werken en je hebt kennis van de actuele methodes voor muziek in de basisschool.

In de praktijk

De bijeenkomsten zijn opgebouwd rondom de muzikale activiteiten zingen, spelen, bewegen, luisteren, lezen en noteren. De bijeenkomsten zijn praktijkgericht, je krijgt voorbeelden voor groep 1 t/m 8 voorzien van een inhoudelijke en didactische verdieping. Je voert zelf ook praktijkopdrachten uit en ontvangt en geeft feedback binnen de groep deelnemers. Je leert leiding te geven aan een musicerende klas. Je werkt aan de competenties die voor de opleiding geformuleerd zijn en je formuleert acties voor jezelf die passen bij jouw niveau en praktijksituatie. 

Met de opleiding Vakspecialist Muziek: 

  • Ben jij in staat muziekles te geven in groep 1 t/m 8 en collega’s daarin te ondersteunen
  • Kun jij de leerlijnen voor muziek uitwerken tot kwalitatief muziekonderwijs
  • Krijg jij handvatten om een visie op muziekonderwijs te vormen en uit te werken
  • Kun je leiding geven aan een musicerende klas, schoolkoor of -orkest

Bij aanvang van de opleiding wordt verwacht dat je (basaal) noten kunt lezen en een instrument bespeelt of zingt. De collega-cursisten hebben een overeenkomstig denk- en ervaringsniveau. Zij zijn werkzaam in het basisonderwijs of speciaal onderwijs.

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering
Nascholing