Coördinator Rekenen

label Taal & rekenen
school Post-hbo-opleiding
schedule Langer dan 12 maanden

Voel je de passie tijdens de reken-wiskundelessen met jouw leerlingen? Ben je nieuwsgierig naar hoe je het reken-wiskunde-onderwijs op jouw school nog mooier en beter kan maken?  Dan is de opleiding tot rekencoördinator echt iets voor jou!

Als rekenencoördinator breng je jouw team in beweging om het reken-wiskunde-onderwijs op een hoger plan te tillen. Je ondersteunt jouw collega’s door het verzorgen van collegiale consultatie en intervisie. En je helpt beleid te ontwikkelen om duurzame verbeteringen te realiseren.

De opleiding is er om jou verder te bekwamen op het gebied van gecijferdheid, vakdidactiek, communicatie en beleid. Dan heb je alles in huis hebt om de leerlingen op jouw school van het mooiste en beste reken-wiskundeonderwijs te kunnen voorzien!

Inhoud

Actuele thema’s als digitale leermiddelen, 21st century skills en het loslaten van de methode worden belicht. Naast een stevige basis van vakdidactiek en aandacht voor rekenzwakke en rekensterke kinderen, richt je je aandacht op de ontwikkeling van nieuw rekenbeleid op jouw school. De praktijkopdrachten zullen je vaardigheden op de inhoudelijke thema’s verhogen en je zult steeds meer in je rol als rekencoördinator groeien.

In de praktijk

Met de kennis en vaardigheden die je tijdens deze opleiding opdoet, kun je antwoord geven op de vragen die binnen jouw school leven over het reken-wiskunde-onderwijs:

Gaan we de overstap maken naar een volledig digitale methode?
Hoe komt het toch dat niet alle kinderen de tafels kennen?
Hoe om te gaan met ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie?
En hoe dagen we sterke rekenaars uit?
Hoe realiseren we ‘passende perspectieven’?

Daarnaast heb je handvatten om de kwaliteit te monitoren en in teamverband ontwikkelingen in gang te zetten.

Diploma’s/erkenning
De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en is opgenomen in het Lerarenregister. Je ontvangt na afronding het diploma Post-hbo Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Onze docenten

Voor inhoudelijke vragen kun je altijd contact opnemen met de volgende docent(en).

school Docent
school Docent
school Docent

Verdere informatie

Studie-investering per opleiding/training (SBU)
Per opleiding/training vermelden wij de uren die je hiermee gedurende de opleiding/training gemiddeld bezig zult zijn. Deze uren bestaan uit: contacturen ('les'), voorbereidingstijd (doornemen van de lesstof, lezen van artikelen over specifieke onderwerpen, werken aan opdrachten), tussentijdse afstemming met cursisten bij werken in leerteams, werken aan je eindopdracht/werkstuk, oefenen, overleg hierover op je school/werkplek etc. Wij geven hier een reëel beeld van, zodat je vooraf goed weet wat je te wachten staat tijdens de opleiding/training. Wij adviseren je hierover vooraf met je leidinggevende in gesprek te gaan.

 

Nascholing