Door Taal de Wereld Ontmoeten

label Taal & rekenen
school Training
schedule 2 tot 7 bijeenkomsten

Actief werken aan taal- en leesontwikkeling in groep 1 t/m 8

Taal opent werelden. Kinderen leren over de wereld, de ander en zichzelf door te luisteren, kijken, praten, lezen, schrijven en denken. Hun kennis en woordenschat groeien, het empathisch vermogen en sociaal begrip nemen toe en ze zijn beter bestand tegen nepnieuws. Een leraar die aan de slag gaat met betekenisvol en samenhangend taalonderwijs stimuleert de kansengelijkheid van leerlingen. 
‘Door taal de wereld ontmoeten’ is een aanpak waarbij je concrete handvatten krijgt om betekenisvol en samenhangend taalonderwijs te ontwerpen. Je daagt kinderen uit en stimuleert ze zich te ontwikkelen tot taalcompetente burger. De aanpak is integraal zodat de taalontwikkeling in de breedste zin van het woord wordt gestimuleerd: luisteren, kijken, denken, praten, lezen en schrijven. 

Inhoud

De aanpak is gericht op het vergroten van je kennis en competenties over wat werkt en wat nodig is in taalonderwijs. Je leert hoe je in kleine stapjes je taalonderwijs kunt versterken en je wordt gestimuleerd om tussen de trainingen deze stapjes in je eigen praktijk uit te proberen.  

In de praktijk

Na deze opleiding kun je de taalontwikkeling van kinderen gericht stimuleren. Je kunt de basisprincipes van ‘Door taal de wereld ontmoeten’ stap voor stap in je eigen praktijk toepassen. Hierdoor speel je beter in op de kennis, vaardigheden en houdingen die kinderen nodig hebben om via teksten tot begrip van de wereld te komen. Je bent in staat krachtige thematische lessenreeksen te ontwerpen waardoor jouw leerlingen de wereld kunnen ontmoeten.  
 

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Onze docenten

Voor inhoudelijke vragen kun je altijd contact opnemen met de volgende docent(en).

school Docent
school Docent

Verdere informatie

Teamtraining (maatwerk) Door taal de wereld ontmoeten 
Deze training is ook als teamtraining mogelijk. Na een intake met de schoolleider en bijvoorbeeld intern begeleider, taalcoördinator of een werkgroep wordt door de trainer een voorstel gedaan voor een programma. Op basis daarvan wordt een offerte opgesteld. 
 

Nascholing