Door Taal de Wereld Ontmoeten

label Taal & rekenen
school Teamtraining
schedule 2 tot 7 bijeenkomsten

Teamtraining Door taal de wereld ontmoeten 

Na een intake met de schoolleider en bijvoorbeeld intern begeleider, taalcoördinator of een werkgroep wordt door de trainer een voorstel gedaan voor een programma. Op basis daarvan wordt een offerte opgesteld. 

De bijeenkomsten worden in overleg met de betreffende school, bij voorkeur tijdig, ingepland. Regelmatig wordt een deel van een studiedag hiervoor ingezet. 

 

Inhoud

Actief werken aan taal- en leesontwikkeling in groep 1 t/m 8

Taal opent werelden. Kinderen leren over de wereld, de ander en zichzelf door te luisteren, kijken, praten, lezen, schrijven en denken. Hun kennis en woordenschat groeien, het empathisch vermogen en sociaal begrip nemen toe en ze zijn beter bestand tegen nepnieuws. Een leraar die aan de slag gaat met betekenisvol en samenhangend taalonderwijs stimuleert de kansengelijkheid van leerlingen. 
‘Door taal de wereld ontmoeten’ is een aanpak waarbij je concrete handvatten krijgt om betekenisvol en samenhangend taalonderwijs te ontwerpen. Je daagt kinderen uit en stimuleert ze zich te ontwikkelen tot taalcompetente burger. De aanpak is integraal zodat de taalontwikkeling in de breedste zin van het woord wordt gestimuleerd: luisteren, kijken, denken, praten, lezen en schrijven. 

 

In de praktijk

De aanpak is gericht op het vergroten van je kennis en competenties over wat werkt en wat nodig is in taalonderwijs. Je leert hoe je in kleine stapjes je taalonderwijs kunt versterken en je wordt gestimuleerd om tussen de trainingen deze stapjes in je eigen praktijk uit te proberen.  

Na deze opleiding kun je de taalontwikkeling van kinderen gericht stimuleren. Je kunt de basisprincipes van ‘Door taal de wereld ontmoeten’ stap voor stap in je eigen praktijk toepassen. Hierdoor speel je beter in op de kennis, vaardigheden en houdingen die kinderen nodig hebben om via teksten tot begrip van de wereld te komen. Je bent in staat krachtige thematische lessenreeksen te ontwerpen waardoor jouw leerlingen de wereld kunnen ontmoeten.  

Recensie

Het niveau van technisch en begrijpend lezen op onze school was lager dan verwacht mocht worden bij onze populatie. We zagen ook in de enquête die onder de kinderen was gehouden dat het leesplezier te laag was. We zagen in het gebrek aan leesplezier een belangrijke factor voor het uitblijven van resultaten. Ik was al op de hoogte van het aanbod van Linda en moest gelijk aan haar denken toen ik de schoolgegevens onder ogen kreeg. We hebben samen met haar het aanbod van "Door lezen de wereld ontmoeten" besproken en gekozen voor een aanpak van enerzijds studiemiddagen en anderzijds observatierondes door IB'er met of zonder Linda voorzien van feedback. Die combinatie heeft voor ons erg goed gewerkt. Op die manier konden we goed zien wat leerkrachten wel of niet goed oppakten. Tijdens studiemiddagen kon hier dan weer op ingespeeld worden. Het rendement van het aanbod mag daardoor best hoog genoemd worden. Dat heeft ook te maken met veel kennis, kunde en ervaring die ingebracht worden. Voor de leerkrachten was het erg fijn dat ze merkten dat er een "collega"voor de klas stond. Er was sprake van veel herkenning en daardoor ook hele open gesprekken over de dingen waar leerkrachten mee worstelden. Kortom: een welgemeend DANKJEWEL.

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Onze docenten

Voor inhoudelijke vragen kun je altijd contact opnemen met de volgende docent(en).

school Docent
Nascholing