Specialist Sportieve en Gezonde school

label Sport & beweging
school Post-hbo-opleiding
schedule 10 tot 12 maanden

Let op! Deze opleiding vindt in het schooljaar 24-25 op een centrale locatie in het land plaats op donderdag

Het bevorderen van een gezonde leefstijl krijgt op basisscholen steeds meer aandacht. Kinderen die lekker in hun vel zitten, presteren namelijk ook beter! Wil jij een sleutelrol vervullen binnen jouw school op het gebied van gezondheid en bewegen? Dan is dit traject iets voor jou!

Inhoud

Wat leer je?
Om uit te groeien tot een sportieve en gezonde school zijn leraren nodig met kennis, passie en talent. Leraren die bewegen en gezondheid een prominente plaats willen geven binnen hun school. Tijdens deze post-hbo-opleiding specialiseer jij je op het gebied van gezondheid en bewegen. Met de kennis en vaardigheden die je opdoet in de opleiding vervul jij straks een sleutelrol op jouw school.

Het programma bestaat uit twee modules. De opdrachten tijdens de opleiding bouwen voort op wat een school al doet en sluiten aan op de wensen en behoeften van de school. Uiteindelijk is het doel dat je voor je eigen school een structureel gezondheidsbeleid kunt opzetten en dat dit, via een plan van aanpak dat als rode draad door de school heen loopt, op jouw school breed gaat leven.

Module 1
In de eerste module ga je aan de slag met interventies gericht op de thema’s: Bewegen & Sport en Voeding. Je doet veel kennis en vaardigheden op over de mogelijkheden binnen jouw school.

Module 2
In de tweede module werk je met betrokkenen van jouw school aan een implementatieplan voor een gezondheidsinterventie binnen de pedagogische context van de school.

 

In de praktijk

Wat kun je in de praktijk na deze opleiding?
Je zorgt dat kinderen op school (op termijn) meer bewegen en dat er op school aandacht is voor verschillende gezondheidsthema's zoals voeding, welbevinden, fysieke veiligheid en mediawijsheid. De opleiding biedt handvatten om hiermee op jouw school aan de slag te gaan om het beleid van binnenuit te veranderen. Vanuit de vier pijlers signaleren, educatie, omgeving en beleid werk je structureel en integraal aan gezondheidsthema's op jouw school.

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Onze docenten

Voor inhoudelijke vragen kun je altijd contact opnemen met de volgende docent(en).

school Docent

Verdere informatie

Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Deze post-hbo opleiding richt zich op bevoegde leraren in het basisonderwijs, die behoefte hebben aan meer inhoudelijke kennis en vaardigheden op het gebied van het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen binnen hun basisschool. In de rol van ‘specialist sportieve en gezonde school’ ontwikkel je beleid en onderwijs in samenspraak met de schoolleiding en het team. Daarom is het belangrijk dat je tijdens de opleiding de mogelijkheid krijgt om binnen jouw eigen school/stichting activiteiten uit te voeren die horen bij je toekomstige rol.

Deze opleiding is in opdracht van het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door zes lerarenopleidingen basisonderwijs ontwikkeld. Experts vanuit Hogeschool de Kempel namen deel aan de klankbordgroep.

Diploma en erkenning
Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een erkend diploma Specialist Sportieve en Gezonde School van Stichting Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en word je ingeschreven in het abituriëntenregister.

Bekijk de subsidiemogelijkheden binnen het ondersteuningsaanbod van de Gezonde School.

Studie-investering per opleiding/training (SBU)
Per opleiding/training vermelden wij de uren die je hiermee gedurende de opleiding/training gemiddeld bezig zult zijn. Deze uren bestaan uit: contacturen ('les'), voorbereidingstijd (doornemen van de lesstof, lezen van artikelen over specifieke onderwerpen, werken aan opdrachten), tussentijdse afstemming met cursisten bij werken in leerteams, werken aan je eindopdracht/werkstuk, oefenen, overleg hierover op je school/werkplek etc. Wij geven hier een reëel beeld van, zodat je vooraf goed weet wat je te wachten staat tijdens de opleiding/training. Wij adviseren je hierover vooraf met je leidinggevende in gesprek te gaan.

 

Nascholing