Opbrengsten van ons onderzoek

Deze pagina biedt een overzicht van publicaties waar het KOC aan heeft bijgedragen. Het gedachtengoed van het sociaal constructionisme, en de resultaten rond de rol van collectieve actie en de sociaalkapitaaltheorie vormen een rode draad.

Taalonderwijs
Blog Verbindingswoorden – Aflevering 1: Het konijnenhol

Zelfregulatie
Praten over het leerproces bevordert metacognitieve vaardigheden van leerlingen
Evalueren om te leren
Leerlingen evalueren hun eigen leerproces

De onderzoekende leraar
Toolbox
Werkvorm – Kindertekeningen & Talking stick
Werkvorm – Ga staan als je…& Overgooien
Werkvorm – Fotokaarten & Debat
Werkvorm – Creatief structureren & Rollenspel
Werkvorm – 1-2-4 all & Gallery walk
Alle werkbladen resigids Onderzoek 2324

Sociaal Constructionisme
– Onderwijs als sociale constructie
Happily Different – Loek Schoenmakers
Innoverend onderzoeken – Van weerspiegelen naar wereld-maken: Onderzoek als toekomstvormend
Innoverend onderzoeken – Als je de toekomst wilt voorspellen, verander hem dan!
Opeens wordt iets anders gevraagd – Van plannen naar improviseren – Loek Schoenmakers