0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

Kom meer te weten over
stage op een basisschool!

Leren in de praktijk


Leren in de praktijk is een belangrijk onderdeel van je studie. Meteen vanaf het eerste jaar loop je een dag in de week stage op een basisschool. Naast de vaste stagedag zijn er in het jaar ook stageweken gepland. Zo maak je mee wat er in een hele week op een basisschool gebeurt. 

 

Stagebureau


Het stagebureau van Hogeschool de Kempel coördineert alle stages en wijst de stageplaatsen toe. Voor algemene informatie over stage kun je terecht bij de medewerkers van het stagebureau: Eveline van Ringelenstein (coördinatie) en Floor van Stiphout (secretariaat).

Het stagebureau is bereikbaar op maandag tot en met donderdag. Vragen kun je stellen via e-mail stage@kempel.nl of telefoon 0492 531 990.

Ga naar website van het stagebureau


Brochures en stagekalenders


Algemeen
Notitie Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Notitie Als student betaald voor de klas

 

Stagekalenders, -flyers en -brochures
Stagekalender 2021-2022

Folder stage voltijd 2021-2022

Folder stage deeltijd 2021-2022

Folder afstudeerstage 2021-2022

Folder stage leergang Bewegingsonderwijs


Mentoren

 

Jaarlijks nodigen wij de mentoren van eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten uit voor twee mentorenbijeenkomsten. Dan ontvang je actuele informatie over de opleiding en stages en kun je vragen stellen of met de jaarcoördinator van een fase spreken. Voor mentoren van de afstudeerfase zijn er drie aparte bijeenkomsten per jaar, omdat er naast begeleiding ook samenwerking is op het gebied van het afstudeerwerkstuk.

We zijn blij met je aanwezigheid op zo'n bijeenkomst, omdat we zo kunnen afstemmen met het werkveld en signalen mee kunnen nemen. Samen geven we vorm aan de begeleiding van de student.

 

Opleidingsnetwerk Samen Opleiden


In het opleidingsnetwerk Samen Opleiden ‘Tussen Peel en Maas en Dommel en Aa’ werken zeven schoolbesturen voor primair onderwijs (Eenbes, PlatOO, QliQ, Prodas, OBS Helmond, GOO en SPOVenray) en Hogeschool de Kempel samen met als doelstelling het versterken van het ‘samen opleiden’ van aanstaande leraren basisonderwijs. Samen begeleiden, beoordelen, onderzoeken en ontwikkelen. Gezamenlijk creëren en versterken van krachtige werkplekleeromgevingen.

Alle scholen van de hierboven genoemde schoolbesturen maken onderdeel uit van het opleidingsnetwerk. Per schoolbestuur hebben meerdere scholen zich aangemeld als ‘voorlopersschool’. Deze voorlopersscholen vormen de kern van het opleidingsnetwerk en op deze scholen is sprake van een intensieve samenwerking tussen studenten, leraren en opleiding gericht op professionalisering van (aanstaande) leraren en verbetering van de kwaliteit van het leren op de werkplek. 

Meer informatie vind je op de website van Samen Opleiden