Mentorspecialisatie

label Persoonlijk leiderschap
school Training
schedule 2 tot 7 bijeenkomsten

Mentoren leveren een belangrijke bijdrage aan de opleiding van toekomstige leraren. De Kempel vindt het vanzelfsprekend mentoren van Kempel-studenten te ondersteunen bij een steeds voortgaande ontwikkeling. 

Dit o.a. door mentorenbijeenkomsten en gesprekken met mentoren tijdens stagebezoeken. Met het aanbod ‘mentorspecialisatie’ rusten we mentoren nog beter toe voor hun begeleidende rol. Naast mentoren vanuit de ‘Opleidingsschool’, willen we alle mentoren hiermee kennis laten maken.

Inhoud

Onderwerpen die aan bod komen:

  • visie op opleiden en begeleiden
  • begeleiden en beoordelen
  • begeleidingscycli en - modellen
  • gespreksinterventies
  • communicatie
  • relatie

Wat mis je als je deze training niet volgt?
Het leren is gericht op het ‘leren vanuit ervaringen’ en niet op het ‘aanleren van trucjes’. Het handelen is gericht op het gedrag, jouw gedrag. We gaan uit van ‘respect voor de eigenheid’, waarbij we doelgericht werken naar het resultaat. Belangrijk uitgangspunt is de ontmoeting. Hierbij is er sprake van een verbinding op basis van welbevinden en betrokkenheid.

Hoe zien de bijeenkomsten eruit?
De bijeenkomsten vinden plaats in de avonden. Er kunnen maximaal 20 mentoren per groep deelnemen. Bij grote belangstelling bepaalt de volgorde van inschrijven de deelnemerslijst.
Actieve deelname aan de bijeenkomsten leidt tot uitreiking van een certificaat.

Waarom zou ik deze specialisatie willen volgen?
Als deelnemer raak je bekend met de opleidingsvisie van Hogeschool de Kempel en de bijbehorende begeleidingsrol van jou als mentor van Kempel-studenten. We besteden aandacht aan theorie over gesprekstechnieken, coachings- en begeleidingsgesprekken, en koppelen deze steeds aan jouw eigen ervaringen.

In de praktijk

Na afronding van deze training ben je meer bewust van je coachings- en begeleidingsvaardigheden in jouw rol als mentor van Kempel-studenten. Tijdens de bijeenkomsten helpen we je jouw mentorenrepertoire verder uit te breiden. Het geleerde kun je direct in de praktijk toepassen.

Ervaringen van recente cursisten
"Ik ben gegroeid in het laten groeien van de student." "
Zeer waardevolle cursus waarvan ik denk dat elke mentor er profijt van zal hebben." 
"Er is echt ruimte voor je persoonlijke situatie." 
"Niet alleen ik merk dat ik positief veranderd ben in het begeleiden maar de student merkt het ook." 
"Ik heb vooral veel geleerd over mijzelf en kan nu beter aansluiten bij de student waardoor er zichtbaar ontwikkeling ontstaat."

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Onze docenten

Voor inhoudelijke vragen kun je altijd contact opnemen met de volgende docent(en).

school Docent

Verdere informatie

Blended onderwijs
De invulling van deze training is mogelijk een combinatie van fysiek en online onderwijs, aangevuld met zelfstudie voor specifieke onderdelen. We streven naar een passend 'blended aanbod' in afstemming met deelnemers.

Nascholing