Gesprekken voeren met anderstalige ouders

label Internationalisering
school Teamtraining
schedule 2 tot 7 bijeenkomsten

Het doel van deze vernieuwde training is tweeledig. Je leert om vanuit zelfvertrouwen een oudergesprek in het Engels te voeren. De taalbarrière wordt doorbroken en je oefent met verschillende technieken die helpen om elkaar beter te begrijpen. Als onderwijsprofessional maak je gebruik van typische onderwijsbegrippen (zowel algemene termen als vakdidactische en pedagogische begrippen) en deze worden in de training aangereikt in het Engels. Daarnaast leer je bewust om te gaan met de verschillende waarden en normen waar ouders uit andere culturen mee vertrouwd zijn. Een fijne communicatie tussen de leerkracht en de ouders, in welke taal dan ook, komt de leerling en het leerproces altijd ten goede!

In de praktijk

De training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 uur waarin veel ruimte is om te oefenen met casussen waarbij je feedback krijgt van de docent.

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Onze docenten

Voor inhoudelijke vragen kun je altijd contact opnemen met de volgende docent(en).

school Docent
school Docent

Verdere informatie

Kostenindicatie

€ 2.495 voor 3 bijeenkomsten

Inclusief voorbereiding, uitvoering en afstemming vooraf via Teams met de contactpersoon binnen de school in verband met specifieke wensen 

Exclusief reiskosten/-tijd op basis van maximaal 18 personen 

Nascholing