0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

Leuk dat je wil
starten op onze pabo!

Ben je op een open dag of meeloopdag enthousiast geworden over Hogeschool de Kempel? Meld je dan aan via Studielink en schrijf je in als student bij Hogeschool de Kempel. Je studiefinanciering regel je via DUO.

Voorbereiden op de toelatingstoetsen

 

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: een goede voorbereiding is het halve werk. Zeker voor de toelatingstoetsen. Bereid je daarom goed voor en plan je toetsen op tijd. Kijk voor meer informatie over de toelating en toelatingstoetsen op de betreffende opleidingspagina: voltijd, deeltijd of challenge program.


Of bekijk de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl waar je alle informatie en veelgestelde vragen over de toelatingstoetsen kunt vinden.

 


Informatie nieuwe studenten
Overige informatie


 

 

Studiekosten


Het wettelijk collegegeld voor de voltijd- en deeltijdopleiding bedraagt - in verband met corona - € 1.084,- voor het studiejaar 2021-2022. Dit bedrag wordt jaarlijks door het Ministerie van OC&W vastgesteld. Start je in het studiejaar 2021-2022 voor het eerst met een opleiding in het hoger onderwijs, dan geldt dat je in aanmerking komt voor halvering van het wettelijk collegegeld in het eerste en tweede studiejaar (€ 542,-). Studenten die al een opleiding hebben afgerond met een hbo-bachelor diploma op het gebied van onderwijs of zorg betalen het instellingscollegeld van € 2.166,- voor het studiejaar 2021-2022.

Naast het collegegeld moet je rekening houden met studiekosten voor boeken, readers en vakbenodigdheden. De kosten hiervan zijn voor het eerste studiejaar ongeveer € 800,- per jaar. Voor het introductiekamp (voltijd en challenge program) vraagt Hogeschool de Kempel per student een bijdrage van zo'n € 150,-.


Studiefinanciering

De studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit vier onderdelen: lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Lening, reisproduct en collegegeldkrediet zijn er voor iedereen. Toekenning van een aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van de ouders. De aanvullende beurs wordt een gift als binnen een termijn van 10 jaar een diploma wordt behaald. Studiefinanciering kan worden aangevraagd via de website van DUO. Het centrale telefoonnummer van DUO is 050 – 599 77 55. DUO heeft ook een app: Duo Student. Wil je inzicht krijgen in wat studeren in het algemeen kost? Kijk op Het Financieel Studieplan, een website van het NIBUD.

Decanaat 


Om succesvol te studeren is het nodig dat jij lekker in je vel zit, je kunt focussen op je studie en succeservaringen opdoet. Heb je vragen, of maak je je zorgen over je toekomstige studiesucces vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, of handicap? 

Neem dan gerust contact op met een van onze decanen. Laat je informeren over de mogelijkheden om succesvol te studeren op Hogeschool De Kempel: decanaat@kempel.nl

Ook als zich tijdens je studie bijzondere omstandigheden voordoen, kun je het decanaat inschakelen voor ondersteuning en advies.

Lees meer over:
Studeren en Functiebeperking

Toegankelijkheid gebouw  


Hogeschool de Kempel is goed toegankelijk. Het hoofdgebouw en het voormalige kloostergebouw hebben een lift. Alleen de bibliotheek is niet volledig toegankelijk door aanwezige trappen.