Basismodule Burgerschapsonderwijs

label Internationalisering
school Training
schedule 2 tot 7 bijeenkomsten

Deze training is onderdeel van de volledige post-hbo-opleiding coördinator burgerschapsonderwijs. Deze post-hbo opleiding is nieuw binnen ons aanbod. 

Het onderwijs is een belangrijk fundament voor de democratische samenleving, het versterkt kansengelijkheid en het streven naar rechtvaardigheid en vrede voor de wereld. De afgelopen jaren 
is er in toenemende mate aandacht voor burgerschapsonderwijs vanuit de overheid. Burgerschap is aangemerkt als een van de vier basisvaardigheden van het onderwijs.

Inhoud

Tijdens de basismodule verdiep je je in de kerndoelen van burgerschap, de wettelijke kaders die de inspectie hanteert en de pedagogische uitdagingen die burgerschap op de basisschool met zich meebrengt.

Na de basismodule is er ruimte om verdiepende modules te volgen zoals: wereldburgerschap, pedagogische dimensie van burgerschapsonderwijs, kansengelijkheid, de rollen van de leerkracht/team, veranderkunde etc.  

Inhoud basismodule

Bijeenkomst 1: Persoonlijke visie op maatschappelijke/pedagogische opdracht van onderwijs In deze module word je uitgedaagd om na te denken over jouw persoonlijke visie (in pedagogisch en maatschappelijk opzicht) op het burger-zijn in de samenleving met de wettelijke kaders als uitgangspunt. De volgende thema's spelen daarin een belangrijke rol: je eigen visie op de mens (het kind/de leerling) en de wereld; de school als ‘tussenruimte’; de burgerschapscompetenties van de leraar in de klas, persoonlijk meesterschap en je eigen roeping verstaan in verbinding aan de maatschappelijke opdracht van de school.

Bijeenkomst 2: Wettelijke kaders en doelen In deze tweede bijeenkomst wordt stilgestaan bij de wettelijke kaders, kerndoelen, ijkpunten en bouwstenen. Deelnemers worden uitgedaagd zich hiertoe kritisch te verhouden en te onderzoeken op welke wijze burgerschap binnen de eigen school vorm krijgt en welke ontwikkelingen hierin nog noodzakelijk zijn.

Bijeenkomst 3: Belang van kritisch burgerschapsonderwijs In de derde bijeenkomst zoomen we in op een vorm van burgerschapsonderwijs die kritisch genoemd kan worden. Deelnemers worden uitgedaagd om vragen rond macht en machtsverhoudingen te betrekken op burgerschapsonderwijs, en na te denken over wijze waarop burgerschapsonderwijs kan bijdragen aan een meer rechtvaardige wereld.

Bijeenkomst 4: Visie van school / veranderkunde In de vierde bijeenkomst staan we stil bij wat er nodig is om burgerschapsonderwijs een duidelijke plek te geven in het onderwijs. We kijken naar de stappen die nodig zijn om dit proces in de school te begeleiden en we onderzoeken hoe je dat kunt doen op een manier die past bij de school, het team en de omgeving.

In de praktijk

Tijdens deze training ontwikkel je een doorleefde visie op burgerschapsonderwijs. Je bekijkt burgerschap vanuit zowel lokaal/regionaal, nationaal als globaal perspectief. Hierdoor weet je doordachte keuzes te maken ten aanzien van jullie onderwijsprogramma. Je kunt 'grote' vragen vertalen in concrete onderwijsactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: Wat vraagt het om in verbinding samen te kunnen leven met elkaar? Hoe dragen we met elkaar zorg voor onze aarde? Hoe gaan we met elkaar om en welke kennis, vaardigheden en attitude heeft een kind nodig richting een zelfstandig volwassen leven? Daarnaast leer je dit te vertalen in beleid en krijg je veranderkundige kennis en coachvaardigheden aangereikt om je team mee te nemen om burgerschap nog beter te integreren binnen jouw school!

 

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Onze docenten

Voor inhoudelijke vragen kun je altijd contact opnemen met de volgende docent(en).

school Docent

Verdere informatie

Wil jij de specialist in jullie school zijn die het (wereld)burgerschap in de school nog meer tot leven brengt? Kijk dan voor de volledige post-hbo coördinator burgerschapsonderwijs

 

Klik hier voor de flyer.

Nascholing