Registeropleiding Cultuurbegeleider

label Cultuur
school Post-hbo-opleiding
schedule Langer dan 12 maanden

Je bent cultuurcoördinator op jouw school. Je coördineert het interne en externe aanbod en enthousiasmeert jouw collega’s. Je wilt dat nog meer verdiepen en wilt handvatten krijgen om dit op een goede manier te doen.

In deze opleiding duik je nog verder in de wereld van het cultuuronderwijs. Daarnaast leer je hoe je je collega’s kunt coachen. En hoe je onderzoek in kunt zetten om tot nieuwe impulsen op het gebied van cultuuronderwijs te komen.

Inhoud

De opleiding duurt in totaal anderhalf jaar. Het eerste jaar bestaat uit 16 bijeenkomsten van circa drie uur. In het laatste half jaar zijn er intervisie bijeenkomsten. Je werkt dan individueel aan de Meesterproef, een onderzoek op jouw school. Er is dan wel gelegenheid tot consultatie.

Module 1: Inhoud en samenhang cultuuronderwijs

 • Cultuureducatie: actualiteiten, begrippen en theorieën
 • Ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden
 • Cultuur als doel en middel: verbindingen tussen kunstzinnige oriëntatie en andere leergebieden
 • Kwaliteit van cultuuronderwijs en beoordeling van extern aanbod

Module 2: Beleid, omgeving en randvoorwaarden

 • Financieringsstructuur van cultuureducatie
 • Het bereiken van veranderingen in de school
 • Het bereiken van doelen en intern en extern samenwerken, netwerken

Module 3: Inhoudelijke kennis van kunst-, erfgoed- en media-educatie

 • Bijdrage van dans, muziek, literatuur, drama, beelden, audiovisueel, media-educatie en erfgoededucatie aan de culturele ontwikkeling van kinderen
 • Verbinding tussen deze disciplines en verbinding met andere vakken
 • Actuele leerlijnen en methodes, samenwerkingspartners, inspiratie

Module 4: Ontwikkelen van leerlijnen

 • Culturele ontwikkelingsfases van leerlingen
 • Ontwikkelen van leerlijnen cultuureducatie
 • Beoordelen van opbrengsten van cultuureducatie

Module 5: Implementatie en coaching van collega’s

 • Draagvlak, taakverdeling en implementatie van cultuureducatie
 • Begeleiding en coaching van collega’s

In de afsluitende meesterproef laat je zien als professional een praktijkgericht onderzoek te kunnen verrichten. Dit onderzoek is gericht op verbetering of innovatie van het cultuuronderwijs binnen jouw school. 

Deze opleiding richt zich op cultuurcoördinatoren. Om deze opleiding te volgen dien je in het bezit te zijn van een certificaat voor de Interne Cultuurcoördinator (ICC). Met een vergelijkbare vooropleiding en/of praktijkervaring bepalen we in een intake of starten met de opleiding mogelijk is.

 

In de praktijk

Na het volgen van deze opleiding ben je een expert op het gebied van cultuureducatie. Je bent een staat op een planmatige wijze (onderzoek) vernieuwingen te implementeren (coaching) op jouw school.

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Verdere informatie

Samenwerking met Fontys
Deze opleiding vindt, bij voldoende animo, bij Fontys plaats.  

Diploma's/erkenning
De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en is opgenomen in het Lerarenregister. Je ontvangt na afronding het diploma Post-hbo Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

 

Nascholing