Zij-instroom

Word leraar basisonderwijs via een pabo zij-instroomtraject!

Heb je een afgeronde hbo- of wo-opleiding en daarnaast affiniteit met het primair onderwijs en heb je relevante werkervaring? Dan kun je op Hogeschool de Kempel je toekomstdromen realiseren! Via het traject ‘zij-instroom in het beroep’ word je in twee jaar tijd leraar basisonderwijs!

Zij-instromers zijn startende leraren met bijzondere kwaliteiten. Zij kunnen hierdoor een waardevolle aanvulling zijn in het schoolteam. Het zijn daarnaast leraren die het ambacht van leraar nog (deels) moeten leren. Deze specifieke beginsituatie vraagt aandacht van alle betrokkenen zoals de: schoolleider, begeleider en collega’s. Met een goede begeleiding op de werkvloer en scholing en begeleiding op de hogeschool kan de zij-instromer in twee jaar tijd zijn/haar bekwaamheid en bevoegdheid verwerven.

Toelatingseisen
Je kunt als bevoegd leraar in het (speciaal) basisonderwijs werken als je voldoet aan het geschiktheidsonderzoek en het scholingstraject van maximaal 24 maanden met succes doorloopt. Uitgangspunt hierbij is dat je tijdens het scholingstraject voor minstens 0,4 fte en maximaal 0,8 fte als leraar benoemd wordt en in de praktijk aan de slag gaat.

Zelftest overstap naar het onderwijs
Wil je onderzoeken of een overstap naar het onderwijs iets voor jou is? Doe dan de zelftest en ontdek aan de hand van vier onderdelen (oriëntatie, competenties, drijfveren en persoonlijke achtergrond) of een baan als leraar basisonderwijs voor jou is weggelegd!

Bekijk ook eens de routetool op de website van het onderwijsloket. Deze geeft extra inzichten voor potentiële kandidaten.

 

Zij-instroom

Zij-instroomtraject leraar basisonderwijs in drie stappen

1. Geschiktheidsonderzoek

In het geschiktheidsonderzoek wordt bepaald of je binnen twee jaar de opleiding af kunt ronden en in die twee jaar in staat bent om zelfstandig als tijdelijk bevoegd leerkracht voor de klas te staan. Je neemt deel aan de rekentoets, levert een portfolio aan, werkt zelfstandig aan beroepsgerichte-opdrachten en neemt deel aan een criteriumgericht interview. Daarnaast voer je een praktijkles uit op een basisschool in het reguliere basisonderwijs of in het speciaal basisonderwijs en voer je een reflectiegesprek, waarna je te horen krijgt of je een geschiktheidsverklaring ontvangt.

Aanmelden Lees de procedure

Let op: om in februari te kunnen starten met het zij-instroomtraject dien je voor 1 oktober in het voorgaande jaar het geschiktheidsonderzoek aan te vragen. Wil je in september starten met het zij-instroomtraject, dan dien je voor 1 april in hetzelfde jaar het geschiktheidsonderzoek aan te vragen. Het is van belang dat je van te voren al voldoende stagemeters gemaakt hebt, zodat je een goed beeld hebt van de verwachtingen van het beroep van leerkracht basisonderwijs. We adviseren je om aan te sluiten bij een voorlichting op Hogeschool de Kempel in Brabant. Hierdoor krijg je een breder beeld van de inhoud van onze opleiding. En je maakt direct kennis met enkele docenten en ons gebouw. Je bent van harte welkom!  

Voor iedere deelnemer aan het zij-instroom geschiktheidsonderzoek is er een verplichte startbijeenkomst op donderdag 3 oktober van 16.00 – 18.00 uur op Hogeschool de Kempel.

De Wiscat-toets met aansluitend de praktijkopdrachten vinden plaats op donderdag 17 oktober van 9.30 tot 12.45 uur op Hogeschool de Kempel. Aansluitend bieden wij de mogelijkheid om die dag van 12.45-13.45 uur vrijblijvend vragen te stellen aan een assessor over je portfolio. Het portfolio dient uiterlijk 10 werkdagen voor je criteriumgericht interview of op een specifieke aangegeven datum vanuit Hogeschool de Kempel ingeleverd te worden via zijinstroom@kempel.nl.

2. Scholing en begeleiding

Bij een positieve beoordeling van het geschiktheidsonderzoek wordt een scholingsplan opgesteld. Dan start het opleidingstraject aan Hogeschool de Kempel, waarin je jouw pedagogische, vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid ontwikkelt. Je maakt kennis met alle basisschoolvakken en je neemt deel aan landelijke kennisbasistoetsen rekenen-wiskunde en Nederlands. De lesmomenten zijn op dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 21.15 uur. Het traject start zowel in februari als in september.

3. Bekwaamheidsonderzoek

Het scholingstraject wordt afgesloten met een bekwaamheidsonderzoek waarin onderzoek wordt gedaan naar jouw kennis, inzicht en vaardigheden volgens de bekwaamheidseisen voor het primair onderwijs. Rond jij dit afsluitende onderzoek positief af, dan ontvang je een hbo-getuigschrift en ben je volledig bevoegd leraar basisonderwijs.

Veelgestelde vragen | Geschiktheidsonderzoek

Waaruit bestaat het geschiktheidsonderzoek?
Hoe meld ik me aan voor het geschiktheidsonderzoek?
Stel, ik wil starten in september. Wanneer dien ik dan een geschiktheidsonderzoek aan te vragen?
Kan ik zelf een geschiktheidsonderzoek aanvragen?
Wat zijn de kosten van dit onderzoek?
Onderdeel van het geschiktheidsonderzoek is de rekentoets. Hoe kan ik me hierop voorbereiden?
Wat is het niveau van de Wiscat-toets?
Welke score dien ik te halen voor de Wiscat-toets?
Ik heb de Wiscat-toets niet behaald, wat nu?
Hoe doe ik alvast ervaring op in de klas?
Ik wil graag aan de slag in het speciaal onderwijs. Mag ik ook hier mijn praktijkopdracht uitvoeren?
Stel dat ik het niet haal, wat dan?
Wat kan ik doen wanneer ik het niet eens ben met de eindbeoordeling van het geschiktheidsonderzoek?
Traject zij-instroom De Kempel

Veelgestelde vragen | Algemeen

Wat zijn de startmomenten?
Met welk diploma kom ik in aanmerking?
Is er een alternatief voor deze route?
Ik ben geïnteresseerd in het zij-instroomtraject? Welke stap moet ik als eerste zetten?
Wat zijn de kosten van dit traject voor een deelnemer?
Kan ik zonder geschiktheidsverklaring starten?
Moet ik collegegeld betalen?
Wat zijn de lesmomenten?
Kan Hogeschool de Kempel voor een school zorgen waar ik het traject ga doen?
Hoeveel dagen sta ik voor de klas tijdens het traject?
Hoe wordt het zij-instroomtraject afgerond?
Ben ik na het succesvol afronden van het traject een bevoegd leraar basisonderwijs?
Hoe zit het met subsidie?
Is zij-instroom zwaarder dan een ander traject?
Kunnen jullie een indicatie geven van de studie-investering naast de twee lesavonden?
Is het traject haalbaar naast een baan en een gezin?
Waar kan ik terecht met vragen?

Veelgestelde vragen | Interessante linkjes

Gewoon met zij-instroom-Arbeidsmarkt platform
Het Onderwijsloket
Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Veelgestelde vragen | Inhoud traject en begeleiding

Hoe vindt de begeleiding op de werkplek plaats?
Wat is een scholingsplan?
Waaruit bestaat de scholing op de pabo?
Neem ik als zij-instromer deel aan de kennisbasistoetsen?
Wat als het traject langer dan twee jaar duurt doordat er speciale omstandigheden zijn?