0492-514400 | Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond | Route

Onderwijs op pabo De Kempel

Betekenisvol onderwijs

De Kempel biedt je een leeromgeving die uitnodigt tot interactie met anderen. Met je medestudenten, je docenten en de wereld om je heen. De verbinding die dat oplevert is volgens ons nodig om betekenisvol te leren.  Keuzegids Hbo 2020 heeft Hogeschool de Kempel in 2019 voor het vijfde jaar op rij uitgeroepen tot beste pabo van Nederland. Uit de scores blijkt dat studenten de lesinhoud inspirerend vinden en de begeleiding van hun docenten zeer goed. 

Opbouw van de opleiding


Tijdens de eerste twee studiejaren (de P- en K1-fase) is het programma gelijk voor alle studenten. Je maakt kennis met onderwijskunde en pedagogiek en alle basisschoolvakken. In de tweede fase van de opleiding ga je steeds meer eigen keuzes maken.

Het studiejaar bestaat uit vier lesblokken per jaar. Een gemiddeld lesblok omvat tien weken: zeven lesweken, een stageweek, een toetsweek en een vakantieweek.

In jaar 3 en in de afstudeerfase organiseren we het onderwijs in semesters. Ieder jaar heeft een studielast van 60 ECTS (1680 studiebelastinguren). Als je alle fasen succesvol doorloopt, verzamel je 240 studiepunten. Hiermee behaal je het diploma leraar basisonderwijs (bachelor of education). 

Lestijden


Het programma is verdeeld in blokuren (twee lesuren). De meeste lessen volg je met je eigen groep in een lokaal, maar soms volg je een college in de collegezaal. Een college duurt meestal 45 minuten en er zitten meer groepen samen in de collegezaal. De lestijdentabel voor voltijdstudenten ziet er zo uit.
 

Begeleiding


Wij vinden het belangrijk dat iedere student zich thuis voelt op De Kempel. Daarom investeren wij in persoonlijke begeleiding in studie en stage. Ieder klas heeft een vaste tutor, die in de tutorbijeenkomsten informatie verstrekt over afspraken en procedures op De Kempel. Ook kun je je ervaringen kwijt over de studie en stage.


Decanaat


In bijzondere situaties kun je een beroep doen op specifieke begeleidingsfaciliteiten zoals deficiëntielessen of video-interactie-begeleiding op stage. Twijfel je over de haalbaarheid van de studie vanwege dyslexie of een andere functiebeperking, dan raden we je aan om hierover in gesprek te gaan met een van onze decanen (decanaat@kempel.nl).