Stimuleren onderwijstalent

Het Inspecteur Hermansfonds stimuleert studenten van Hogeschool de Kempel hun talenten te ontwikkelen. Door middel van de jaarlijkse onderwijsprijs, via stimuleringsbijdragen voor opvallende prestaties en via financiële steun voor individuele studenten.

Initiatiefnemer
Frans Hermans was oud-inspecteur basisonderwijs in de regio Helmond. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de vestiging van Hogeschool de Kempel in Helmond. Jarenlang was hij (adviserend) lid van het bestuur van Stichting Hogeschool de Kempel. Eind 2003 riep hij het onderwijsfonds in het leven.

Onderwijsprijs

Een afstudeerbegeleider die van oordeel is dat de student een bijzondere innovatieprestatie levert kan deze student aanmelden bij de jury voor de onderwijsprijs.

De jury kiest uit de aangemelde studenten maximaal 3 kandidaten die aan het bestuur van de stichting voorgedragen worden voor de onderwijsprijs. In de voordracht dient een volgorde aangegeven te worden. De jury bestaat uit voorzitters van bestuurscolleges voor primair onderwijs uit de regio Oost- Brabant/Noord-Limburg. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een oorkonde en wordt uitgereikt tijdens de diplomeringszitting aan het einde van het vierde jaar.

Stimuleringsbijdragen

In jaar twee van de opleiding wordt in de module I-OND6B op de stageplek een verandering in de huidige situatie vormgegeven (binnen het vak geschiedenis in combinatie met onderwijskunde en ICT). De beste vier beschreven producten ontvangen een stimuleringsbijdrage van ieder €250,-. Deze bijdrage wordt besteed aan het verder professionaliseren van het product in de stageklas.

Financiële ondersteuning

Studenten die grote problemen ondervinden bij de bekostiging van hun studie kunnen een beroep doen op het Inspecteur Hermansfonds. Dat geldt alleen voor talentvolle studenten van wie duidelijk is dat zij binnen redelijke termijn hun studie af zullen ronden en waarbij een andere financiële ondersteuning niet mogelijk is.

Bestuur & jaarrekeningen

  • Maaike de Vocht-Boekwijt – voorzitter
  • Taeke van den Akker – secretaris
  • Toon Dingen -penningmeester
  • Niek van der Zanden – lid
  • Bob Mattheij – lid
  • Birgit van Lieshout -lid
  • Robert Verbruggen – adviserend lid