Beleidsdocumenten

Op een – en dus ook onze – hogeschool draait het om onderwijs en toegepast onderzoek. Bij deze kerntaken werken wij nauw samen met partners in de beroepspraktijk. Daarbij proberen wij zo adequaat mogelijk in te spelen op veranderende behoeften en de juiste keuzes te maken bij conflicterende belangen. Om hier goed mee om te gaan is er een branchecode die is uitgewerkt in beleidsdocumenten.