0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

Volg onze voltijdopleiding tot
leraar basisonderwijs!

Voltijdopleiding pabo


Wil jij kinderen helpen hun talenten te ontwikkelen? En heb je een mbo-, havo- of vwo-diploma op zak? Dan is de voltijdopleiding een logische stap naar het mooiste beroep van de wereld. In vier jaar tijd leg je de basis voor je vakmanschap als leraar. In de eerste twee jaren van de opleiding ga je je breed oriënteren. Je doet inhoudelijke kennis op over de basisschoolvakken en leert deze kennis over te brengen op kinderen. Deze onderwijskundige en pedagogische inzichten ga je toepassen in de stagepraktijk. Theorie en praktijk gaan dus hand in hand.


In het tweede deel van de opleiding staat je persoonlijke leervraag steeds meer centraal. Je krijgt de kans je te verdiepen door je te specialiseren in specifieke thema's en leeftijdsgroepen. Je sluit de opleiding af met een eindstage en een Meesterstuk.

Kom jij bij ons studeren?Ontdek meer over onze opleiding!Opbouw opleiding

Tijdens de eerste twee studiejaren (de P- en K1-fase) is het programma hetzelfde voor alle studenten. Je maakt kennis met onderwijskunde en pedagogiek en alle basisschoolvakken. In de tweede fase van de opleiding ga je steeds meer je eigen keuzes maken.


Het studiejaar bestaat uit vier lesblokken per jaar. Een gemiddeld lesblok omvat tien weken: zeven lesweken, een stageweek, een toetsweek en een vakantieweek.


In jaar 3 en in de afstudeerfase organiseren we het onderwijs in semesters. Ieder jaar heeft een studielast van 60 ECTS (1680 studiebelastinguren). Als je alle fasen succesvol doorloopt, verzamel je 240 studiepunten. Hiermee behaal je het diploma leraar basisonderwijs (bachelor of education).

Lestijden
Het programma is verdeeld in blokuren (twee lesuren). De meeste lessen volg je met je eigen groep in een lokaal, maar soms volg je een college in de collegezaal. Een college duurt meestal 45 minuten en er zitten meer groepen samen in de collegezaal.
Toelating

Je kunt de voltijdopleiding leraar basisonderwijs volgen als je vwo, havo of mbo (niveau 4) hebt afgerond. Wil je naar de pabo en heb je een havo- of mbo-diploma? Dan moet je aan bepaalde toelatingseisen voldoen. Dat betekent dat je moet aantonen dat je voldoende kennis hebt over aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Dat doe je door een of meerdere landelijke toelatingstoetsen te maken. Of je wel of niet aan deze toetsen moet deelnemen, heeft te maken met je vooropleiding. Lees hier meer over in de formele Regeling Inschrijfvoorwaarden 2020-2021.


Kempel-intake


Als je je hebt ingeschreven bij De Kempel, ontvang je een uitnodiging om mee te doen aan:

  • de landelijke toelatingstoetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek;
  • de Kempel-intake, dit is een studiekeuzecheck waarbij je de pabo-rekentoets maakt en kennismaakt met studeren op een hbo-opleiding.

    Deelname aan de Kempel-intake is verplicht, ongeacht je vooropleiding. Na de intake krijg je een studieadvies, waarmee de kans groter is dat je voor de juiste studie kiest. Wij kunnen dan ook beter aansluiten bij jouw mogelijkheden en talenten.

Starten met de pabo in 2020


Instroom onder voorwaarden

Studenten die naar de pabo willen, maar de toelatingstoetsen nog niet hebben gehaald, mogen per 1 september 2020 onder voorwaarden aan de opleiding beginnen. Ze moeten dan wel voor 1 januari 2021 alsnog de toelatingstoetsen hebben behaald. Studenten hebben hier per vak twee kansen voor. Als dit niet lukt, dan moeten ze de opleiding alsnog verlaten.


Wat betekent dit voor jou?

Je mag de toelatingstoetsen maken in de beschikbare toetsvensters tussen juni en december 2020. Voor 1 januari 2021 moet je de toelatingstoetsen succesvol hebben afgerond. We raden je zéér sterk aan om de toelatingstoetsen voor 1 september 2020 af te ronden, dan begin je tenminste met een schone lei aan de pabo, zonder de last van 'het nog moeten halen' van de toelatingstoetsen.


Lees meer over de toelating tot de voltijdopleiding tot leraar basisonderwijs

Stage

De stage is een belangrijk deel van je opleiding. Meteen vanaf de eerste maand loop je stage op een basisschool. Per semester wissel je van stagegroep, waardoor je ervaring opdoet in alle groepen. In een latere fase van de opleiding is het ook mogelijk stage te lopen op scholen voor speciaal (basis-)onderwijs.


Eerste en tweede jaar

In het eerste en tweede jaar ga je vrijwel iedere week op dinsdag naar de stageschool. Daarnaast zijn er nog twee hele stageweken per semester. Je loopt stage in een vaste basisschoolgroep, maar in een volgende stage ga je naar een andere jaargroep. Hierdoor krijg je de kans de ontwikkeling van de leerling in alle groepen te volgen.


Derde en vierde jaar

In het derde studiejaar is er een lintstage op dinsdag in het eerste semester. In het tweede semester van dat jaar loop je elke maandag en dinsdag stage en zijn er diverse stageweken gespreid over het studiejaar. In de afstudeerfase is er een lintstage van maandag en dinsdag tijdens het hele jaar, gecombineerd met enkele stageweken. Aan het einde van de stageperiode is er een eindstage van vier weken.


Stagebureau

Het stagebureau van De Kempel coördineert de stage en wijst elke student een stageplaats toe. Ga voor meer informatie over de stage naar onze stagepagina.

Bijzondere activiteiten
Wij maken werk van jouw persoonlijke groei. Niet alleen jouw tijdens jouw studie en stage. We organiseren namelijk ook bijzondere activiteiten, die bijdragen aan de ontwikkeling van je persoonlijke meesterschap. Voorbeelden zijn het introductiekamp, de Erfgoedweek, de kunstweek, de Ardennen-/Eifeltocht, de basisschooltrektocht en andere evenementen. Je gaat ook letterlijk over grenzen in de internationale week of in een buitenlandstage.
Dagje meelopen

Heb jij interesse in de pabo en wil je weten of De Kempel bij je past? Schrijf je dan in voor een meeloopdag. Je volgt het dagprogramma samen met een eerstejaarsgroep, die je begeleidt van les tot les, pauzes en andere activiteiten. Een ideale gelegenheid om kennis te maken met het studeren aan de pabo en aan onze hogeschool! Kijk voor meer informatie op de pagina 'Open dagen en meelopen'.