Diplomering en uitreiking Onderwijsprijs 2024

Het schooljaar zit er alweer op dus was het weer tijd voor onze feestelijke diplomering en de uitreiking van de Onderwijsprijs 2024.

calendar_today 7 juli 2024 schedule 8 minuten leestijd

Diplomering

Maar liefst 174 studenten kregen op 4 juli hun felbegeerde hbo-diploma of getuigschrift voor leraar basisonderwijs uitgereikt tijdens een feestelijke happening in theater het Speelhuis in Helmond. 128 voltijdstudenten, 30 deeltijdstudenten en 16 zij-instromers werden getrakteerd op mooie toespraken, muzikale optredens én uiteraard hun diploma of getuigschrift.

We feliciteren alle kersverse leraren en hopen ze nog eens terug te zien op De Kempel!​​​​​​​​​​​​​​

Uitreiking onderwijsprijs 2024

Tijdens de laatste zitting werd de jaarlijkse Onderwijsprijs uitgereikt: een prijs voor studenten in de afstudeerfase die een bijzondere en innoverende onderwijsprestatie geleverd hebben in de vorm van hun Meesterstuk. Dit jaar waren er acht genomineerden vanuit De Kempel voorgedragen. Een vakkundige jury, bestaande uit bestuursvoorzitters uit het primair onderwijs in deze regio én de winnaar van het afgelopen jaar, hebben vervolgens een top drie bepaald. De jury constateert wederom dat het werk van een goed niveau is.

Dit zijn de drie prijswinnaars:

1e prijs              € 1000,-
Student:            Lynn van der Broeck
Titel:                  Emotieregulatie in het Speciaal onderwijs.

Lynn heeft haar afstudeerstage en onderzoek in het speciaal onderwijs vormgegeven. Alleen daarmee al onderscheidt zij zich. Werken met kinderen die (zeer) moeilijk leren, een verstandelijke beperking of ASS of andere uitdagingen hebben, vraagt veel van een leraar. En deze kinderen hebben recht op het allerbeste wat onderwijs maar kan bieden. Je moet in deze context een nog groter hart voor kinderen hebben. Emotieregulatie is een complex thema, zowel theoretisch als ook in het vormgeven in de pedagogische en didactische praktijk van alle dag. Executieve functies en metacognitieve vaardigheden zijn helder beschreven en ook hier weer is de vertaling naar de praktijk goed weergegeven. Lynn heeft een uitstekend theoretisch kader gecreëerd, gebaseerd op goede literatuur. De wijze waarop de theorie vertaald is in praktijkkaders maakt dat het afstudeerwerk goed navolgbaar en overdraagbaar is naar anderen, ook in het regulier onderwijs. Dat is een bijzondere prestatie, waardoor deze studente in de waarneming van de jury de eerste prijs meer dan verdiend heeft.

2e prijs              € 750,-
Student:             Suzan Mellink- Keijzers
Titel:                   Emotioneel leren bij kleuters.

Hoe kun je tot leren komen als in een sociaal -emotionele rollercoaster zit? Dat is de vraag waarmee Suzan Mellink-Keijzers haar voorwoord begint. In een onderwijsstelsel dat de laatste jaren te veel eenzijdig nadruk legt op de cognitieve leeruitkomsten is dit een zeer relevante vraagstelling. Onderzoek en ook praktische wijsheid van leraren laten zien dat de beste ontwikkeling en resultaten door kinderen worden gerealiseerd als de school een goede balans tussen het cognitieve en het non-cognitieve domeinen in het curriculum weet te borgen. Suzan werkt een sterk theoretisch kader uit. Ze vertaalt de theorie op uitstekende wijze naar de praktijk. De focus in het werk ligt op groep 1-2. De kansen op een goede voorspoedige ontwikkeling stijgen enorm als kinderen goed leren omgaan met impulsen, overprikkeling, zelfregulering en externaliserende en internaliserende coping mechanismen. Het afstudeerwerk van Suzan is ook zeer goed bruikbaar voor de hogere groepen. Ook blinkt het werk uit m.b.t. overdraagbaarheid naar collega’s op de eigen school en ook naar andere scholen. Tot slot valt het jury op dat deze studente een sterk ontwikkeld beroepsbeeld heeft wat het start bekwaam niveau overstijgt.

3e prijs              € 500,-
Student:             Isa Kromkamp
Titel:                   Leesmotivatie is de sleutel tot leessucces: Een onderzoek naar het vergroten van de leesmotivatie van de leerlingen.

Nederland daalt op het vlak van geletterdheid al een aantal jaren in de internationale rankings. Uit het laatste PISA onderzoek bleek dat bijna een derde van de 15 jarigen in Nederland moeite heeft met het lezen van eenvoudige teksten zoals bijsluiters en berichten in de krant. Isa blikt terug op haar kindertijd en het blijkt dat zij ondanks een mate van dyslexie een gemotiveerde lezer was. Doordat ze veel las kreeg ze een goed woordbeeld en dat helpt weer bij o.a. spelling en schriftelijk taalgebruik.
Onderzoek toont aan dat leesmotivatie en plezier in lezen de motor vormen voor een goede leesontwikkeling. Er kan niet vroeg genoeg mee begonnen worden. De studente werkt onder meer met de cirkel van Chambers en construeert een goed theoretisch kader voor leesbevordering op de basisschool. Een belangrijke factor hierbij is ook de samenwerking met de plaatselijke bibliotheek en het hebben van een aantrekkelijke collectie kinderboeken op school. Uiteindelijk zorgt een goede leesmotivatie ook voor het versterken van kennis van de wereld, waarmee begrijpend lezen ook aan kwaliteit wint. En als kinderen competentie ervaren op het vlak van lezen, neemt hun leesplezier ook weer toe. Een zichzelf versterkend proces. Isa heeft haar werk en kennis gedeeld met het schoolteam, waardoor de school naar alle waarschijnlijkheid de ambities op streefniveau lezen ook in de toekomst kan blijven realiseren.

Wij feliciteren alle genomineerden en in het bijzonder de drie prijswinnaars met dit fantastische resultaat!

​​​​​​​Frans Hermans was oud-inspecteur basisonderwijs in de regio Helmond. Eind 2003 riep hij een fonds in het leven dat studenten van De Kempel stimuleert hun talenten te ontwikkelen. Het Inspecteur Hermansfonds speelt daarbij een belangrijke rol via de jaarlijkse onderwijsprijs die bestaat uit een geldbedrag en een oorkonde. De winnaar wordt gekozen door een jury bestaande uit voorzitters van bestuurscolleges voor primair onderwijs in de regio Oost-Brabant/Noord-Limburg.

Genomineerden onderwijsprijs 2024