Ik heb te maken met ongewenste omgangsvormen

Waar kan ik aan denken?

  • Ongewenst contact tussen studenten onderling
  • Ongewenst contact tussen student en docent
  • Ongewenst contact tussen student en stagebegeleider
  • Ongewenst contact tussen student en mentor op de stage

 

Een veilig werk- en leerklimaat

De Kempel hecht veel waarde aan het welbevinden van de medewerkers en studenten. Een veilig werk- en leerklimaat, ontdaan van iedere vorm van ongewenst gedrag, draagt hieraan bij. Zo’n werk- en leerklimaat ontstaat door een professionele en respectvolle samenwerking tussen medewerkers en/of studenten en het voeren van dialoog over wat (on)gewenst gedrag is. Deze dialoog zullen wij geregeld initiëren.

Aanvullend aan de dialoog om te komen tot een gemeenschappelijk beeld van (on)gewenst gedrag is een gedrags- en integriteitscode en klachtenregeling nodig. In deze code staat omschreven wat wij precies verstaan onder gewenst gedrag, in de klachtenregeling staat verwoord hoe wij eventuele slachtoffers ondersteunen en daders corrigeren (waar nodig met sancties). Bekijk ook het overzicht van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) voor een duidelijke procedure van klacht tot oplossing. Een belangrijke rol in de klachtenregeling is weggelegd voor de (externe) vertrouwenspersoon waarover je hieronder meer kunt lezen.

 

Bij wie kan ik terecht?

Je kunt dit bespreekbaar maken met de vertrouwenspersonen Karel Koolen (k.koolen@kempel.nl) en Marjan van Ooij (m.ooij@kempel.nl).
Wil je liever praten met iemand van buiten Hogeschool de Kempel dan kun je contact opnemen met Miriam Smit (info@humanresults.nl).

 

Wat is de werkwijze?

Bij de vertrouwenspersonen kun je terecht om je verhaal te doen in een vertrouwelijk gesprek. Deze persoon verkent vervolgens met jou wat mogelijke vervolgstappen zijn. Jij houdt de regie, er worden geen acties ondernomen zonder dat jij dat wil.

 

Waar vind ik meer informatie?