Ondersteuning bij je studie

Eerste aanspreekpunten

Het eerste aanspreekpunt voor jou als Kempel-student is de tutor. De tutor is een docent van Hogeschool de Kempel die naast lesgevende taken ook begeleidende taken heeft. Je treft de tutor tijdens klassikale tutorbijeenkomsten. Daarnaast kun je ook bij de tutor terecht voor een individueel gesprek over de studie, de stage en persoonlijke zaken.

Je hebt ook een stagebegeleider. Deze persoon bezoekt je een aantal keren tijdens de stageperiode. De stagebegeleider kan een docent van Hogeschool de Kempel zijn of een externe stagebegeleider. Een externe stagebegeleider is iemand die werkt in het basisonderwijs en daarnaast voor Hogeschool de Kempel studenten bezoekt op de stage. Bij je stagebegeleider kun je terecht als je vragen hebt over je stage.

Overige personen

Naast de tutor en de stagebegeleider kun je op Hogeschool de Kempel ook terecht bij:

Het decanaat: voor ondersteuning op verschillende gebieden kun je terecht bij de decanen Frans van der Maden, Mirjam Wouters en Marja Wijnen. Meer informatie vind je bij ‘Wanneer ga ik naar een decaan?‘.

Frans en Mirjam zijn de decanen bij De Kempel

De vertrouwenspersonen: als je te maken hebt met ongewenste omgangsvormen kun je terecht bij Karel Koolen en Marjan van Ooij. Meer informatie vind je bij ‘Ik heb te maken met ongewenste omgangsvormen‘.

Karel en Marjan zijn vertrouwenspersonen binnen De Kempel

De coaches beeldbegeleiding: als je extra ondersteuning nodig hebt in de stage kun je via je tutor een traject beeldbegeleiding aanvragen. De coaches beeldbegeleiding op Hogeschool de Kempel zijn Mirjam Welten, Jermaine van Haarlem en Willem Verachtert. Meer informatie vind je bij ‘Ik heb extra ondersteuning nodig in de stage‘.