0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

Gooi het roer om en word leraar via een zij-instroomtraject!

Heb je een afgeronde hbo- of wo-opleiding en daarnaast affiniteit met het primair onderwijs of heb je relevante werkervaring? Dan kun je op Hogeschool de Kempel je toekomstdromen realiseren! Via het traject ‘zij-instroom in het beroep’ word je in twee jaar tijd leraar basisonderwijs!


 

Je kunt als bevoegd leraar in het (speciaal) basisonderwijs werken als je voldoet aan het geschiktheidsonderzoek en het scholingstraject van maximaal 24 maanden met succes doorloopt. Uitgangspunt hierbij is dat je tijdens het scholingstraject voor minstens 0,4 fte en maximaal 0.8 fte als leraar benoemd wordt en in de praktijk aan de slag gaat.

 

 


Zij-instroomtraject in 3 stappen

 

 

1. Geschiktheidsonderzoek

In het geschiktheidsonderzoek wordt bepaald of je binnen twee jaar de opleiding af kunt ronden en in die twee jaar in staat bent om zelfstandig als tijdelijk bevoegd leerkracht voor de klas te staan. Je neemt deel aan de rekentoets, levert een portfolio aan, werkt zelfstandig aan beroepsgerichte-opdrachten en neemt deel aan een criteriumgericht interview. Daarnaast voer je een praktijkles uit op een basisschool en voer je een reflectiegesprek, waarna je te horen krijgt of je een geschiktheidsverklaring ontvangt.


Let op: om in februari 2022 te kunnen starten met het zij-instroomtraject dien je uiterlijk 15 november het geschiktheidsonderzoek aan te vragen. Heb je je aangemeld richting de einddatum van inschrijving, dan vindt de Wiscat-toets binnen ongeveer een week na aanmelding al plaats. 
Meld je aan voor het geschiktheidsonderzoek


2. Scholing en begeleiding
Bij een positieve beoordeling van het geschiktheidsonderzoek wordt een scholingsplan opgesteld. Dan start het opleidingstraject aan De Kempel, waarin je jouw pedagogische, vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid ontwikkelt. Je maakt kennis met alle basisschoolvakken en je neemt deel aan landelijke kennisbasistoetsen rekenen-wiskunde en  Nederlands. De lesmomenten zijn op dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 21.15 uur. Het traject start zowel in februari als in september.

3. Bekwaamheidsonderzoek
Het scholingstraject wordt afgesloten met een bekwaamheidsonderzoek waarin onderzoek wordt gedaan naar jouw kennis, inzicht en vaardigheden volgens de bekwaamheidseisen voor het primair onderwijs. Rond jij dit afsluitende onderzoek positief af, dan ontvang je een hbo-getuigschrift en ben je volledig bevoegd leraar basisonderwijs. 

 

 

Meer informatie


Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martine Bouwes via nascholing@kempel.nl.


Veelgestelde vragen

 

Algemene vragen


Wat zijn de startmomenten van het zij-instroomtraject?

Als je aan alle voorwaarden voldoet, kun je starten aan het begin van het studiejaar (augustus/september) en halverwege het studiejaar (februari).

Met welk diploma kom ik in aanmerking voor het zij-instroomtraject?

 

Als je in het bezit bent van een hbo- of wo-bachelor of hoger ben je een mogelijke kandidaat voor het zij-instroomtraject. Een verkorte hbo-opleiding biedt alleen toegang met NLQF-niveau 6. Check dit vooraf bij de betreffende hbo-opleiding, om teleurstellingen te voorkomen. Met een ander diploma is het niet mogelijk een zij-instroomtraject te volgen. Misschien zijn er wel mogelijkheden voor jou binnen onze deeltijdopleiding.

 

Is er een alternatief voor deze route?

Ja, sinds kort is er de regeling Versneld voor de klas. Met deze regeling kunnen studenten die hun eerste jaar van de verkorte deeltijdopleiding succesvol hebben afgerond bij aanvang van het tweede jaar betaald voor de klas staan. De student blijft ingeschreven als student en betaalt collegegeld.

Ik ben geïnteresseerd in het zij-instroomtraject. Welke stap moet ik als eerste zetten?

Om deel te kunnen nemen aan het zij-instroomtraject dien je een aanstelling van ten minste 0,4 fte te hebben bij een schoolbestuur. Je dient zelf op zoek te gaan naar een werkgever.

Wat zijn de kosten van het zij-instroomtraject voor een deelnemer?

Het schoolbestuur betaalt het geschiktheidsonderzoek, het salaris en de scholing. De afspraken hierover maak je met het betreffende schoolbestuur. De kosten voor boeken en leermiddelen zijn voor eigen rekening, deze bedragen ongeveer 600 euro per jaar.

Kan ik zonder geschiktheidsverklaring starten aan het zij-instroomtraject?

Dat is niet mogelijk.

Moet ik collegegeld betalen?

Een zij-instromer in het beroep betaalt geen collegegeld. De kosten voor een zij-instroomscholingstraject bedragen € 4.995,- per jaar en worden door de werkgever vergoed.

Wanneer zijn de lesmomenten?

De lesmomenten vinden plaats op dinsdag- en donderdagavonden van 18.00 tot 21.15 uur. Af en toe komt daar een extra avond bij (in de toets- en herkansingsweken).

Kan Hogeschool de Kempel voor een school zorgen waar ik het zij-instroomtraject ga doen?

Nee, je dient zelf een schoolbestuur te vinden dat met jou het traject aan wil gaan.

Hoeveel dagen sta ik voor de klas tijdens het zij-instroomtraject?

We gaan er vanuit dat je minimaal 2 dagen de verantwoordelijkheid voor een eigen groep hebt.

Hoe wordt het zij-instroomtraject afgerond?

Dit gebeurt door middel van het bekwaamheidsonderzoek. Aan het einde van het traject wordt onderzoek gedaan naar jouw kennis, inzicht en vaardigheden volgens de bekwaamheidseisen voor het primair onderwijs. Na het positief afronden van het bekwaamheidsonderzoek ontvang je een hbo-getuigschrift en ben je volledig bevoegd leraar basisonderwijs.

Ben ik na het succesvol afronden van het zij-instroom een bevoegd leraar basisonderwijs?

Je ontvangt een getuigschrift en bent volledig bevoegd voor het basisonderwijs. Het civiele effect van het getuigschrift is vergelijkbaar met een diploma.

Hoe zit het met subsidie?

De werkgever betaalt het geschiktheidsonderzoek en het scholingstraject. De werkgever kan het zij-instroomtraject eventueel bekostigen door het aanvragen van de subsidie zij-instroom in het beroep. De aanvraag loopt via Duo. Per jaar wordt voor een x aantal scholen een subsidie beschikbaar gesteld.


Is zij-instroom zwaarder dan een ander traject?

Over het algemeen wordt zij-instroom als een zwaar traject ervaren, wat met een goede planning en organisatie te doen is. Je krijgt al snel de volledige verantwoordelijkheid voor jouw eigen klas. Omdat je binnen een termijn van twee jaar het traject moet afronden, vraagt het veel discipline, zelfstudie en doorzettingsvermogen. Ook het samenstellen van het portfolio voor je geschiktheidsassessment en eindassessment kosten tijd.


Kunnen jullie een indicatie geven van de studie-investering naast de twee lesavonden?

In elk blok worden verschillende vakken aangeboden. Deze vakken worden afgerond in een toetsweek. De studielast varieert gedurende het blok, richting toetsweek neemt de studielast toe. Studenten geven aan gemiddeld 10 tot 15 uur per week te besteden aan de studie.


Is dit traject haalbaar naast een baan en een gezin?

Als zij-instromer ben je in dienst van een werkgever. Het is mogelijk om het traject te combineren met een gezin. Een goede planning en organisatie zijn voorwaardelijk.


 

Vragen over het geschiktheidsonderzoek


Waaruit bestaat het geschiktheidsonderzoek?

Het geschiktheidsonderzoek richt zich op de vraag of je in staat wordt geacht om binnen twee jaar het zij-instroomtraject af te ronden en in die twee jaar in staat bent om zelfstandig als onbevoegd leerkracht voor de klas te staan. Je neemt deel aan de rekentoets, levert een portfolio aan, werkt zelfstandig aan beroepspraktijkgerichte opdrachten en neemt deel aan een criteriumgericht interview. Daarnaast voer je een praktijkopdracht uit op een basisschool en voer je een reflectiegesprek, waarna je te horen krijgt of je een geschiktheidsverklaring ontvangt.

Hoe meld ik me aan voor het geschiktheidsonderzoek?

Je kunt je voor een geschiktheidsonderzoek aanmelden via De Kempel. Je kunt direct aangeven of je dit onderzoek zelf betaalt of dat dit betaald wordt door je werkgever.

Stel, ik wil starten in september, wanneer dien ik dan het geschiktheidsonderzoek aan te vragen?

Het geschiktheidsonderzoek is een intensief onderzoek dat een langere periode, minimaal 6 tot 8 weken, beslaat. Om in september te kunnen starten, dient het geschiktheidsonderzoek voor 1 mei te worden aangevraagd. Voor een start in februari is 1 december de uiterste datum.

Kan ik zelf een geschiktheidsonderzoek aanvragen?

Dat kan. De kosten zijn dan ook voor jouw rekening.

Wat zijn de kosten van een geschiktheidsonderzoek?

Het geschiktheidsonderzoek kost in schooljaar 2020-2021 € 1.940,-.

Onderdeel van het geschiktheidsonderzoek is de rekentoets. Hoe kan ik me voorbereiden op de rekentoets?

Je kunt je goed voorbereiden op de rekentoets voor de pabo (Wiscat) via deze sites: www.paborekenwijzer.nl en www.beterrekenen.nl.

Wat is het niveau van de Wiscat-toets?

Gemiddeld wordt hier het eindniveau van groep 8 aangehouden als kennisniveau.

Welke score dien ik te halen voor de Wiscat-toets?

Je dient minimaal een score van 103 te behalen voor de eigenvaardigheidstoets rekenen. Bij het behalen van een score van 70 tot 102 krijg je eenmalig een herkansing.


Recent zijn de regels aangescherpt: indien je score voor deze toets 70 of lager bedraagt, dan wordt het geschiktheidsonderzoek direct gestaakt en ben je helaas niet geschikt om in het zij-instroomtraject te kunnen starten. We adviseren je dan ook vooraf goed te oefenen, zodat je goed voorbereid de toets ingaat.

 

Het is mogelijk om als alternatief de verkorte deeltijd te gaan volgen. Tijdens het eerste jaar zijn er 3 kansen om de rekentoets te behalen.


Hoe doe ik alvast ervaring op in de klas?

We raden je zeker aan een oriënterende stage te lopen in het basisonderwijs, voordat je het geschiktheidsonderzoek aanvraagt.


Ik wil graag aan de slag binnen het speciaal onderwijs: mag ik ook hier mijn praktijkopdracht uitvoeren?

Het heeft onze voorkeur om de praktijkles op een reguliere basisonderwijs plaats te laten vinden.


 

Vragen over de inhoud van de opleiding en begeleiding


Hoe vindt de begeleiding op de werkplek plaats?

De school is verantwoordelijk voor de begeleiding op de werkplek. Dit wordt beschreven in de tripartiete overeenkomst. Vanuit De Kempel brengt de tutor 2 keer jaar een bezoek in jouw groep tijdens schooltijden.

Wat is een scholingsplan?

Op basis van de resultaten van het geschiktheidsonderzoek wordt een individueel scholingsplan vastgesteld. Daarin staan de studieonderdelen vermeld die je dient te behalen.

Waaruit bestaat de scholing op de pabo?

In het scholingstraject ontwikkel je jouw pedagogische, vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid. Je maakt kennis met alle basisschoolvakken en je neemt deel aan landelijke kennisbasistoetsen Rekenen-wiskunde en Nederlands.

Neem ik als zij-instromer in het beroep deel aan de kennisbasistoetsen?

Ja, je dient de toetsen voor rekenen en Nederlands succesvol af te ronden. Zie ook: www.10voordeleraar.nl.


Wat als het traject langer dan twee jaar duurt doordat er bijzondere omstandigheden zijn?

Afhankelijk van de omstandigheden wordt dit bepaald.


Zij-instroom of deeltijdpabo?


Naast het zij-instroomtraject biedt De Kempel een verkorte deeltijdopleiding aan (2,5 tot 3 jaar).

De deeltijdopleiding is toegankelijk met een hbo- of wo-vooropleiding of via een toelatingsassessment als je in het bezit bent van een vwo-diploma of hbo-propedeuse. Je kunt helaas niet starten met alleen een mbo-diploma. Tijdens de deeltijdopleiding hoef je nog niet meteen in het primair onderwijs te werken.

Een nieuwe variant van de deeltijdopleiding is de 'verkorte deeltijd versneld voor de klas'.
In deze variant combineer je, indien je voldoet aan de voorwaarden, na het eerste jaar je studie met een betaalde baan op een basisschool.


Meer informatie?


Verkorte deeltijdopleiding
Verkorte deeltijd versneld voor de klas

Kathelijne Lemmens, zij-instromer