Taalonderwijs

Steeds meer scholen willen werk maken van goed taalonderwijs. Basisvaardigheden staan in de schijnwerpers, er wordt een leesoffensief gevoerd en onderwijs op maat ontworpen voor de groeiende groep meertalige leerlingen. Hoe kunnen we deze vernieuwingen in het taalonderwijs een duurzaam karakter geven door samen te werken en samen in actie te komen? Het Kempel Onderzoekscentrum voert praktijkonderzoek uit rond verschillende projecten die zich richten op het in samenwerking verbeteren van taal- en leesvaardigheden van (meertalige) leerlingen en aanstaande leraren.

Veelgestelde vragen

Wat wordt onderzocht?
Waarom is het onderzoek belangrijk?
Op wie richt het onderzoek zich?
Hoe ziet het onderzoek eruit?
Met wie werken we samen?
Wat zijn de resultaten?
0317_Buul, Anne van (1)

Anne van Buul

Waar ik nieuwsgierig naar ben? Naar manieren waarop je door verbinding en co-creatie het taalleervermogen van een kind optimaal kan stimuleren opdat het zijn talige capaciteiten volledig kan benutten.

Wat zou het teweegbrengen als we de mensen en instanties die in een wijk of stadsdeel een bijdrage leveren aan de (meertalige) taalontwikkeling van kinderen dichter bij elkaar zouden brengen en van en met elkaar zouden laten leren? Denk aan de scholen, de bibliotheek, de logopedisten, de pedagogisch medewerkers, de ouders en de thuistaalscholen. Als we al die rollen en vormen van expertise bij elkaar kunnen brengen in een soort taalnetwerk of taalwerkplaats, waarin we kennis en kunde met elkaar kunnen delen, komen we dan tot een gezamenlijk perspectief waarvan het kind kan profiteren? Zou zo’n meer wijkgerichte aanpak tot nog effectievere taalstimulering kunnen leiden? De kracht van die verbinding staat centraal in mijn onderzoek.

Over Anne
Opleidingsdocent Nederlands, trainer, adviseur, onderzoeker

Expertises

  • Leesonderwijs en leesbevordering
  • Taalonderwijs aan nieuwkomers
  • Meertaligheid

Contact

a.buul@kempel.nl

Blogs – De Kempel