Master Passend Meesterschap

label Gedrag & pedagogiek
school Masteropleiding
schedule Langer dan 12 maanden

Jij weet als geen ander dat onderwijs iedere dag anders is en iets anders vraagt. De samenstelling van je groep is gevarieerd en zorgt soms voor uitdagende situaties. Er wordt dan een beroep gedaan op jouw passend meesterschap. Op het kunnen verzorgen van goed onderwijs voor alle kinderen met respect voor hun eigen unieke kenmerken, mogelijkheden en leerbehoeftes.

Download de brochure  Bekijk de data van voorlichtingsmomenten (informatie- en proefstudeeravonden)

Inhoud

Met onze tweejarige master Passend Meesterschap leer je de verschillen en de diversiteit in jouw klas zien, benutten én waarderen. Zo word jij die ‘inclusieve leraar’ die alle kinderen op de juiste manier weet te stimuleren het maximale uit zichzelf te halen!

Jij staat centraal tijdens de master. Want je leert tijdens de master Passend Meesterschap de beste versie van jou als leraar te worden. Een leerkracht die zich ontwikkelt tot een kritische professional met een krachtige visie op (inclusief) onderwijs en dat afstemt op de mogelijkheden van ieder kind. Met de master maak je vanuit je dagelijkse praktijk een verdiepingsslag in je pedagogische en didactische vaardigheden.

De focus in de opleiding ligt op het omgaan met diversiteit in alledaagse en complexe situaties. Je leert positieve kanten van leerlingen in te zetten en daarmee een rijke leeromgeving voor alle leerlingen te creëren. Ook benut je sterke kanten van collega’s, ouders en externe professionals, gericht op versterking van de leeromgeving en de ontwikkeling van leerlingen. Je ontwikkelt een flexibele en onderzoekende houding én de durf om te handelen volgens eigen kennis en inzicht.

In de praktijk

De master leidt je op tot een leraar met lef. Maar wat betekent dat in de praktijk? Na de opleiding:

  • heb je een brede kennis van diversiteit in het onderwijs.
  • kun je gedrag van leerlingen en de verschillen daartussen aandachtig observeren.
  • kun je passend en persoonlijk meesterschap toepassen in jouw onderwijspraktijken. 
    zie je de diversiteit in kinderen en hun leerbehoeftes als toegevoegde waarde voor het onderwijs.
  • betrek je leerlingen actief bij het (door)ontwikkelen van jouw manier van lesgeven.
  • ben je in staat de samenwerking tussen de leerling zelf, ouders, familie en onderwijsprofessionals te organiseren en het samenwerkingsproces te begeleiden.
  • inspireer je anderen met jouw heldere visie op inclusief onderwijs.
  • blijf je jezelf uitdagen om creatief en positief-kritisch te kijken naar je eigen handelen.
attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering
Terug naar het overzicht