0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route
Hogeschool de Kempel - Nascholing

Praktische info

De opleidingen vinden altijd plaats op Hogeschool de Kempel te Helmond, on

 

 

Wil je meer weten over een post-hbo-opleiding, master of ons aanbod aan korte trainingen? Wil je de sfeer komen proeven en persoonlijk kennismaken met onze docenten en hun persoonlijke aanpak? We ontmoeten je graag en nemen je inhoudelijk mee in onze visie en aanpak. Je kunt een afspraak maken voor een persoonlijke kennismaking via nascholing@kempel.nl of 0492-531 999.

We hopen binnenkort kennis met je te maken!


 

Wij hanteren de corona-richtlijnen vanuit het RIVM!   

 

Locatie

 

De opleidingen vinden altijd plaats op Hogeschool de Kempel te Helmond, online via Teams, of in directe omgeving, mits anders aangegeven. De locatie van maatwerktrajecten bepalen we in overleg met de opdrachtgever. We verzorgen ook regelmatig online trainingen voor opdrachtgevers. 

 

 

Studie-investering per opleiding/training (SBU)

Per opleiding/training vermelden wij de uren die je hiermee gedurende de opleiding gemiddeld bezig zult zijn. Deze uren bestaan uit: contacturen ('les'), voorbereidingstijd (doornemen van de lesstof, lezen van artikelen over specifieke onderwerpen, oefenen, werken aan opdrachten), tussentijdse afstemming met cursisten bij werken in leerteams, werken aan je eindopdracht/werkstuk, overleg hierover op je school/werkplek etc. Wij geven hier een reëel beeld van, zodat je vooraf goed weet wat je te wachten staat tijdens de opleiding/training. Wij adviseren je hierover vooraf met je leidinggevende in gesprek te gaan.    

 

 

Cateringkosten

 

Voor dit apart opgenomen bedrag (bij enkele opleidingen) krijg je een verzorgde lunch/maaltijd tijdens alle bijeenkomsten waar dit op van toepassing is. Het lunch-arrangement bestaat uit: soep, water/jus d'orange, 1 of 2 luxe belegde broodjes OF een standaardsalade (i.p.v. broodjes). We berekenen hiervoor per persoon, per keer € 10,=. Uiteraard hanteren we de richtlijnen vanuit het RIVM waaronder de 1,5 meter afstand. In de gangen zijn mondkapjes verplicht. Indien een opleiding een enkele keer in de avond plaatsvindt, wordt het luncharrangement ook in de avond geserveerd. Het avondarrangement bestaat uit soep, een wisselende hoofdmaaltijd en een dessert (bijv. bij de post-hbo-opleiding Schoolopleider). 

 

Je kunt er ook voor kiezen om zelf je lunch/maaltijd mee te nemen, dan vervallen deze kosten. Geef dit s.v.p. direct aan bij je inschrijving! Koffie/thee is uiteraard altijd inbegrepen. 

 

 

Aanmelden

 

Je kunt je aanmelden via de pagina van de training/opleiding van jouw voorkeur. Na aanmelding ontvang je altijd een bevestiging van je inschrijving. Mocht je deze niet ontvangen hebben, check dan eerst je spamberichten en neem anders contact met ons op via professionalisering@kempel.nl. 


Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Het is aan te raden om voor de inschrijving gebruik te maken van Google Chrome.Annulering


Het is vervelend als een opleiding of training om welke reden dan ook niet doorgaat. Ons aanbod is zorgvuldig samengesteld, we streven ernaar dat de opleidingen/trainingen doorgaan. Voor alle opleidingen/trainingen geldt zowel een onder- als bovengrens van het aantal deelnemers. Indien de deelnemer veertien dagen of korter voor aanvang van de cursus afmeldt, wordt vijftig procent van de opleidings-/trainingskosten in rekening gebracht.

Lees hier onze 
Algemene inschrijfvoorwaarden

 

 

Certificaat

 

Iedereen die een professionaliseringsactiviteit volgt met minder dan twaalf contacturen ontvangt een bewijs van deelname van Hogeschool de Kempel. Deelnemers aan trainingen met een omvang van twaalf contacturen of meer ontvangen een certificaat van onze Hogeschool. 

 

 

Diploma/getuigschrift 

 

Bij deelname aan een masteropleiding ontvang je een erkend diploma. Bij deelname aan een post-hbo-registeropleiding schrijven we je in in het Abituriëntenregister van de SPHBO. Je ontvangt een officieel diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO). Zij-instromers ontvangen een getuigschrift Leraar Basisonderwijs.

 

 

Geen lerarenbeurs voor post-hbo-opleidingen: wel compensatie mogelijk!

 

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt?

 

Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Concreet betekent dit dat boven de drempel van € 250,- de kosten afgetrokken mogen worden. 

 

Misschien is de Subsidieregeling STAP-budget interessant voor jou?

 

 

 

Privacy

 

Hogeschool de Kempel neemt jouw privacy uiterst serieus en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van potentiële studenten, relaties en bezoekers. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Meer informatie