0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route
Hogeschool de Kempel - Nascholing

Master Passend Meesterschap
Laat je ook inspireren door het inhoudelijke artikel 'Verschillen zien en waarderen' waarin vier leerkrachten vertellen hoe zij een 'inclusieve mindset' ontwikkelen met de master Passend Meesterschap. 

Verdiep je in gedrag en leren!


Jij weet als geen ander dat onderwijs iedere dag anders is en iets anders vraagt. De samenstelling van je groep is gevarieerd en zorgt soms voor uitdagende situaties. Er wordt dan een beroep gedaan op jouw passend meesterschap. Op het kunnen verzorgen van goed onderwijs voor alle kinderen met respect voor hun eigen unieke kenmerken, mogelijkheden en leerbehoeftes.

Met onze tweejarige master Passend Meesterschap leer je de verschillen en de diversiteit in jouw klas zien, benutten én waarderen. Zo word jij die ‘inclusieve leraar’ die alle kinderen op de juiste manier weet te stimuleren het maximale uit zichzelf te halen!

Jij staat centraal tijdens de master. Want je leert tijdens de master Passend Meesterschap de beste versie van jou als leraar te worden. Een leerkracht die zich ontwikkelt tot een kritische professional met een krachtige visie op (inclusief) onderwijs en dat afstemt op de mogelijkheden van ieder kind. Met de master maak je vanuit je dagelijkse praktijk een verdiepingsslag in je pedagogische en didactische vaardigheden.

Je durft van het gebaande pad af te wijken om nieuwe oplossingen te zoeken. Je krijgt zicht op waar je als persoon en als leraar voor staat. En zorgt ervoor dat alle kinderen optimale kansen krijgen, hoe divers hun leerbehoeftes ook zijn. Kortom, jij wordt die leraar met lef waar iedere school van droomt!

Wat leer je?

De focus in de opleiding ligt op het omgaan met diversiteit in alledaagse en complexe situaties. Je leert positieve kanten van leerlingen in te zetten en daarmee een rijke leeromgeving voor alle leerlingen te creëren. Ook benut je sterke kanten van collega’s, ouders en externe professionals, gericht op versterking van de leeromgeving en de ontwikkeling van leerlingen. Je ontwikkelt een flexibele en onderzoekende houding én de durf om te handelen volgens eigen kennis en inzicht.

Wat kun je in de praktijk met deze opleiding?


De master leidt je op tot een leraar met lef. Maar wat betekent dat in de praktijk? Na de opleiding:
  • heb je een brede kennis van diversiteit in het onderwijs.
  • kun je gedrag van leerlingen en de verschillen daartussen aandachtig observeren. 
  • kun je passend en persoonlijk meesterschap toepassen in jouw onderwijspraktijken. 
  • zie je de diversiteit in kinderen en hun leerbehoeftes als toegevoegde waarde voor het onderwijs.
  • betrek je leerlingen actief bij het (door)ontwikkelen van jouw manier van lesgeven. 
  • ben je in staat de samenwerking tussen de leerling zelf, ouders, familie en onderwijsprofessionals te organiseren en het samenwerkingsproces te begeleiden.
  • inspireer je anderen met jouw heldere visie op inclusief onderwijs. blijf je jezelf uitdagen om creatief en positief-kritisch te kijken naar je eigen handelen.

Praktische informatie

Kosten: collegegeld € 2.143,- (studiejaar 2020-2021). Bekostiging via lerarenbeurs mogelijk.
Studieduur: 2 jaar
Lesdag: maandag (09.15-17.00 uur), gemiddeld één keer per twee weken
Start: september 2021
Leslocatie: Hogeschool de Kempel

Contact

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Sophie Verhoeven: s.verhoeven@kempel.nl. Voor overige vragen kun je terecht bij het secretariaat: professionalisering@kempel.nl of telefoonnummer 0492 531 999.

 

Meer informatie


Master Passend Meesterschap in het nieuws

Vier leerkrachten over de ervaringen met de master Passend Meesterschap in hun praktijk (PO Management, april 2020).

Onderwijzerstweeling Jorres en Bas Claessens over de master Passend Meesterschap (De Limburger, 20 december 2019).

Master leidt tot inclusieve leraar (Schooljournaal, april 2019)