0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route
Hogeschool de Kempel - Nascholing

Master Passend Meesterschap

Verdiep je in gedrag en leren!


Jij weet als geen ander dat onderwijs iedere dag anders is en iets anders vraagt. De samenstelling van je groep is gevarieerd en zorgt soms voor uitdagende situaties. Er wordt dan een beroep gedaan op jouw passend meesterschap. Op het kunnen verzorgen van goed onderwijs voor alle kinderen met respect voor hun eigen unieke kenmerken, mogelijkheden en leerbehoeftes.Met onze tweejarige master Passend Meesterschap leer je de verschillen en de diversiteit in jouw klas zien, benutten én waarderen. Zo word jij die ‘inclusieve leraar’ die alle kinderen op de juiste manier weet te stimuleren het maximale uit zichzelf te halen!

Jij staat centraal tijdens de master. Want je leert tijdens de master Passend Meesterschap de beste versie van jou als leraar te worden. Een leerkracht die zich ontwikkelt tot een kritische professional met een krachtige visie op (inclusief) onderwijs en dat afstemt op de mogelijkheden van ieder kind. Met de master maak je vanuit je dagelijkse praktijk een verdiepingsslag in je pedagogische en didactische vaardigheden.

Je durft van het gebaande pad af te wijken om nieuwe oplossingen te zoeken. Je krijgt zicht op waar je als persoon en als leraar voor staat. En zorgt ervoor dat alle kinderen optimale kansen krijgen, hoe divers hun leerbehoeftes ook zijn. Kortom, jij wordt die leraar met lef waar iedere school van droomt!


Wat leer je?


De focus in de opleiding ligt op het omgaan met diversiteit in alledaagse en complexe situaties. Je leert positieve kanten van leerlingen in te zetten en daarmee een rijke leeromgeving voor alle leerlingen te creëren. Ook benut je sterke kanten van collega’s, ouders en externe professionals, gericht op versterking van de leeromgeving en de ontwikkeling van leerlingen. Je ontwikkelt een flexibele en onderzoekende houding én de durf om te handelen volgens eigen kennis en inzicht.


Wat kun je in de praktijk met deze opleiding?


De master leidt je op tot een leraar met lef. Maar wat betekent dat in de praktijk? Na de opleiding:

  • heb je een brede kennis van diversiteit in het onderwijs.
  • kun je gedrag van leerlingen en de verschillen daartussen aandachtig observeren. 
  • kun je passend en persoonlijk meesterschap toepassen in jouw onderwijspraktijken. 
  • zie je de diversiteit in kinderen en hun leerbehoeftes als toegevoegde waarde voor het onderwijs.
  • betrek je leerlingen actief bij het (door)ontwikkelen van jouw manier van lesgeven. 
  • ben je in staat de samenwerking tussen de leerling zelf, ouders, familie en onderwijsprofessionals te organiseren en het samenwerkingsproces te begeleiden.
  • inspireer je anderen met jouw heldere visie op inclusief onderwijs. blijf je jezelf uitdagen om creatief en positief-kritisch te kijken naar je eigen handelen.Praktische informatie


Collegegeld
Het collegegeld voor schooljaar 2021-2022 is € 1.084,-*.

*Dit bedrag geldt als je niet eerder een masteropleiding op het gebied van onderwijs of zorg hebt gevolgd. Heb je wél eerder een master op dit gebied gevolgd, dan bedraagt het collegegeld € 2.166,- voor 2021-2022.

Lerarenbeurs

Ga je de uitdaging aan en wil je je aanmelden voor de master Passend Meesterschap?

Als je bevoegd leraar in het po, vo of mbo bent, kun je een lerarenbeurs aanvragen. De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kan je werkgever subsidie krijgen om studieverlof te geven. Wil je zeker weten of je in aanmerking komt voor een lerarenbeurs, dan kun je op de DUO-site een eenvoudige voorwaardencheck doen. 

 

Om de aanvraag te kunnen voltooien, heb je een BRIN- en CROHO/ISAT-nummer nodig. Het BRIN-nummer van De Kempel is 080K, het CROHO/ISAT-nummer is 49288.

 

Bekijk het volledige stappenplan voor de aanvraag van de lerarenbeursContact


Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Edith Kipping: e.kipping@kempel.nl. Voor overige vragen kun je terecht bij het secretariaat: nascholing@kempel.nl of telefoonnummer 0492 531 999.


Meer informatie
Hand-outs webinars 'Inclusie in het onderwijs'


Heb je een of meerdere van onze webinars over het thema 'inclusie in het onderwijs' gemist? Download dan de hand-outs van deze webinars.
Blog- en nieuwsberichten


(Scroll naar rechts op een mobiele telefoon voor meer berichten)

 

 

december 2020oktober 2020april 2019
De Zebra's'Bewuster van eigen gedrag door master Passend Meesterschap op De Kempel' Master leidt op tot inclusieve leraar
Lees meerLees meerLees meer

 

 

 

Oerlese behaalt master Passend Meesterschap (Veldhoven Nieuws, oktober 2020)

Verschillen zien en waarderen (PO Management, april 2020).

'Word de leerkracht die je zelf had willen hebben' (De Limburger, 20 december 2019).Schrijf je direct in