0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

Haal het beste uit je leerlingen, het onderwijs en jezelf!


De master Leren en Innoveren leidt je op tot een echte 'teacher leader'. In die rol ben je op je eigen school de voortrekker bij verbeteringen in het onderwijs. Vernieuwingen kunnen plaatsvinden in je eigen klas, op bouw- of leerjaarniveau of in de hele school. Na afronding van deze master werk je als projectleider binnen de school. Je brengt samen met je collega's en met behulp van onderzoek vernieuwingen en verbeteringen aan.Programma


In het tweejarige masterprogramma word je als leraar tot innovatieprofessional opgeleid. Je leert hoe je de onderwijspraktijk op je eigen school kunt verbeteren. De opleiding rust op drie pijlers:
  • je leert een onderwijspraktijk stap voor stap echt te verbeteren;
  • je vernieuwt die praktijk op een onderzoeksmatige manier;
  • je professionaliseert je in je denken, communiceren en handelen.

Dit alles leidt tot een professionele cultuur in de gehele schoolorganisatie.

Samenwerking


Deze master is ontwikkeld binnen het partnerschap van Radiant Lerarenopleidingen. Je volgt de master Leren en Innoveren op locatie van De Marnix Academie in Utrecht waar het onderwijsaanbod wordt verzorgd door onder andere docenten van De Kempel. Je schrijft je in als student aan de Marnix Academie en ontvangt bij afstuderen ook een masterdiploma van de Marnix Academie. Voor meer informatie en inschrijving zie: www.lereneninnoveren.nl.Praktische informatie


Collegegeld
Het collegegeld voor schooljaar 2021-2022 is € 2.168,-*.

*Dit bedrag geldt als je niet eerder een masteropleiding op het gebied van onderwijs of zorg hebt gevolgd. Heb je wél eerder een master op dit gebied gevolgd, dan bedraagt het collegegeld € 7.438,-.

Contact


Voor alle informatie over deze masteropleiding (programma, rooster, voorlichtingsbijeenkomsten en proefstudeermomenten) verwijzen we je naar de website van Leren en Innoveren.


Schrijf je direct in