0492-514400 | Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond | Route

Engels teamtrainingen

Over teamtrainingen Engels

Teamtrainingen
Wij verzorgen onze teamtrainingen altijd op maat. Aan de hand van een intakegesprek passen we de training aan de behoefte van het team aan. De onderstaande beschrijvingen geven een globale inhoud van de trainingen die wij verzorgen.

Eigen taalvaardigheid

Wat leer je?
Het doel van deze training is het bevorderen van de eigen taalvaardigheid van de leerkrachten. Om te voldoen aan de eisen van Standaard vroeg vreemdetalenonderwijs (Nuffic) moeten leerkrachten minimaal beschikken over niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK).
De cursus taalvaardigheid bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur voor een groep van max. 15 personen. Tijdens de bijeenkomsten zetten we sterk in op spreekvaardigheid. Daarnaast gaan de deelnemers zelfstandig aan de slag met de andere vaardigheden (lezen, schrijven en luisteren). Het is mogelijk om de training af te sluiten met een taaltoets, bijvoorbeeld Anglia, waarbij de leerkracht een certificaat krijgt als bewijs van het taalniveau.

Engels leren is Engels doen (ELIED)

Wat leer je?
Het doel van deze training is het kennis maken met de didactiek van vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO). Hierbij staan werkvormen, passend bij het leren van een vreemde taal op jonge leeftijd, centraal. Daarnaast maakt de leerkracht kennis met ‘Classroom Language’. Taal die je nodig hebt om de gehele les in het Engels te kunnen verzorgen.
Deze training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur. De training biedt veel praktische werkvormen. Naast de bijeenkomsten vragen wij de cursisten om diverse werkvormen uit te proberen in de praktijk. Ter afsluiting laten cursisten zien dat zij de didactiek voor VVTO beheersen door een korte lessenreeks te presenteren die zij hebben ontwikkeld. Deelnemers ontvangen na deelname een certificaat.

Certificering TalenT keurmerk

Een school die zich wil profileren op het gebied van meertaligheid, kan zijn kwaliteit aantonen door middel van het TalenT-keurmerk. De school kan hiervoor een aanvraag indienen bij één van de TalenT-partners. Hogeschool de Kempel is één van deze partners. Aan de hand van een intakegesprek wordt bepaald op welk niveau een school gecertificeerd wil worden. Het TalenT keurmerk bestaat uit drie niveaus.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sanne Schoenmakers. S.schoenmakers@kempel.nl