0492-514400 | Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond | Route
Hogeschool de Kempel - Nascholing

Mogelijkheden maatwerk 

Maatwerk: een breed scala aan mogelijkheden

Steeds meer werken scholen met ons samen in maatwerktrajecten. Co-creatie heeft als voordeel dat de inhoud, het moment en de locatie van korte of langer lopende trajecten volledig afgestemd kunnen worden op de wensen van je school.

Waar kun je ons bijvoorbeeld voor inzetten:

- Implementatie Vroeg Vreemde Talen Onderwijs & advies over subsidies
Wij trainen frequent complete teams op diverse niveaus. Van startbijeenkomst tot trainingen ‘Eigen Vaardigheid’ en ‘Engels Leren is Engels Doen’. We begeleiden scholen ook naar het TalenT Keurmerk.  

- Team in beweging/teamcoaching
We gaan graag met een heel team aan de slag. Breed, of specifiek vanuit de vakken taal of rekenen. Vanuit de visie van Hogeschool de Kempel vinden wij het belangrijk dat er binnen een verandertraject rekenen of taal ook aandacht wordt besteed aan de dynamiek binnen het team die de innovatie met zich meebrengt.

- Invulling studiedag(deel)
Aan de slag met een compleet team. Enkele voorbeelden: specialisatie van mentoren, omgaan met professionele dilemma’s, bewegend leren, teamcoaching. De mogelijkheden zijn legio.

- Spelend leren
In 3 middagen verkennen en delen onderbouwteams de mogelijkheden van spel binnen de lessen. Theorie en praktijk gaan hand in hand.

- Positieve educatie
Als kinderen lekker in hun vel zitten en positief benaderd worden, heeft dat 11% meer effect op de resultaten van het onderwijs. Van kennismaking met positieve educatie tot concreet aan de slag gaan met een compleet team binnen een school.

- MaakLab voor ICT&Media- & Maakonderwijs
Onderdelen van 21e eeuwse vaardigheden kun je direct in praktijk brengen binnen ons nieuwe MaakLab.

Andere wensen? Laat ons weten waar jouw team, school of bestuur behoefte aan heeft via professionalisering@kempel.nl of 0492-531999.

Teamtrainingen Engels

 

Leren door te maken (MaakLab)

 

Teams in beweging

 

Verbeteren van taal/rekenonderwijs vanuit een professionele werkcultuur

 

Spel als spil van je onderwijs

 

Studie-ochtenden/dagen

 

Positieve educatie