0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route
Hogeschool de Kempel - Nascholing

Mogelijkheden maatwerk 

Maatwerk: een breed scala aan mogelijkheden


Steeds meer werken scholen met ons samen in maatwerktrajecten. Co-creatie heeft als voordeel dat de inhoud, het moment en de locatie van korte of langer lopende trajecten volledig afgestemd kunnen worden op de wensen van je school.

Waar kun je ons bijvoorbeeld voor inzetten:

Implementatie Vroeg vreemdetalenonderwijs & advies over subsidies
Wij trainen frequent complete teams op diverse niveaus. Van startbijeenkomst tot trainingen ‘Eigen Vaardigheid’ en ‘Engels Leren is Engels Doen’. We begeleiden scholen ook naar het TalenT-Keurmerk.  

Team in beweging/teamcoaching
We gaan graag met een heel team aan de slag. Breed, of specifiek vanuit de vakken taal of rekenen. Vanuit de visie van Hogeschool de Kempel vinden wij het belangrijk dat er binnen een verandertraject rekenen of taal ook aandacht wordt besteed aan de dynamiek binnen het team die de innovatie met zich meebrengt.

Invulling studiedag(deel)
Aan de slag met een compleet team. Enkele voorbeelden: specialisatie van mentoren, omgaan met professionele dilemma’s, bewegend leren, teamcoaching. De mogelijkheden zijn legio.

Spel als spil van je onderwijs, spelintegratie in groep 3 en specifieke vraagstukken
Voor onderbouw, groep 3 of voor specifieke groepen. Onze specialisten Jonge Kind gaan graag in gesprek over de wensen van jouw school op dit vlak! Bij al onze trainingen gaan theorie en praktijk hand in hand. 

Maakonderwijs
Onderdelen van 21e-eeuwse vaardigheden kun je direct in praktijk brengen binnen ons maaklab.

 

Andere wensen?

 

Laat ons weten waar jouw team, school of bestuur behoefte aan heeft via nascholing@kempel.nl of 0492 531 999.

Teamtrainingen Engels

 

Leren door te maken (MaakLab)

 

Teams in beweging

 

Verbeteren van taal en rekenonderwijs
Teamtraining jonge kind
Studie-ochtenden/dagen