0492-514400 | Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond | Route

Registeropleiding Schoolopleider

Focus op kwaliteit van opleiden en begeleiden als VELON-geregistreerde lerarenopleider! Ontwikkel jezelf tot schoolopleider en neem de studenten en je team mee!

Over Registeropleiding Schoolopleider

 • LET OP: INSCHRIJVING GESLOTEN, OPLEIDING IS AL GESTART! INSCHRIJVING VOOR 2020-2021 AL MOGELIJK! 
 • Je ontwikkelt je gedurende de opleiding tot een schoolopleider die een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van opleiden en begeleiden van aanstaande, startende en zittende leraren binnen de eigen (school-)organisatie. 
  Aandachtsgebieden: professionele begeleidingsvaardigheden; vormgeven van leerprocessen van leraren; beleid in de eigen school/organisatie op het gebied van het opleiden van leraren; samenwerking met collega-opleiders in het opleidingsinstituut.

  Wie verzorgt de opleiding?
  Mirjam Welten
  Quote: “Samen onderzoeken we wat kwaliteitsverhogend werkt, met aandacht voor jou als persoon en de context waarin je werkt.”

  Waarom zou ik deze opleiding volgen?
  Het samen opleiden van (aanstaande) leraren is een taak die scholen en opleidingsinstituten al jarenlang verbindt. Ontwikkelingen op dat vlak gaan in snel tempo en nu is het moment om daarbij aan te sluiten. Heb jij ambities en zin om je verder te professionaliseren als de collega die de taak van opleiden en begeleiden op zich neemt? Zie jij al voor je waarin je school zich verder kan ontwikkelen als het gaat over opleiden en begeleiden? Dan is de opleiding tot Schoolopleider passend voor jou in je organisatie!

  Je raakt als schoolpleider actief betrokken bij het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren en gaat een onderscheidende rol spelen binnen jouw school. Je bent op de hoogte van belangrijke beleidsontwikkelingen op het gebied van het opleiden en begeleiden van leraren. Er ontstaan contacten met collega’s van andere basisscholen en samen denk je na over inhouden en vorm van samen opleiden.

  Wil je ontwikkelingen op het gebied van samen opleiden blijven volgen en je kennis en expertise uitbreiden en inzetten, dan is dit een prima moment om je in te schrijven: opleidingsscholen hebben op dit moment volop de aandacht in samenwerkingsverbanden. Wil je de band tussen je school en Hogeschool de Kempel versterken? Dan draagt je keuze voor de opleiding tot Schoolopleider daaraan bij.

  Wat leer je en hoe ziet de opleiding eruit?
  Duur van de opleiding
  De opleiding loopt gedurende een studiejaar van september t/m juni en bestaat uit (we streven ernaar om voor de zomerperiode met iedere deelnemer een telefonische afstemming te hebben):
  2 hele vrijdagen van 9.00-16.00 (eerste startbijeenkomst in september en afsluiting in mei); 
  12 bijeenkomsten op dinsdag van 15.45 – 20.45 uur;
  toetsing en diplomering: 2 x 2 uur
 •  afrondend gesprek met een ervaringsdeskundige vanuit het VELON 

De totale studielast bedraagt 180 uur onder te verdelen in: 78 uur opleidingsbijeenkomsten, 100 uur zelfstudie en peer-intervisie en 2 uur toetsing. Gezien de omvang van de totale studielast, inclusief contacturen, voldoet deze opleiding aan de eisen voor een landeljik erkend post-hbo-diploma. Een soortgelijke opleiding bieden we ook in een korte variant aan, met als einddoel je op te leiden tot VELON geregistreerd Lerarenopleider. Meer info vind je hier. 

Opleidingskader

 • In de Post HBO de Schoolopleider vormen de vier beroepsstandaarden van het VELON de leidraad voor het vormgeven van de persoonlijke ontwikkeling van de schoolopleider: 
 • agogisch bekwaam
  opleidingsdidactisch bekwaam
  organisatorisch en beleidsmatig bekwaam
  ontwikkelingsbekwaam

  Naast de bekwaamheden wordt een zelfevaluatiekader voor de school aangereikt waarmee de schoolontwikkeling in beeld wordt gebracht. 

 • Wat is het resultaat?
  Visie en focus
  Je hebt zicht op onderwijs en opleiden en kunt je visie expliciteren en onderbouwen. Je bent gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren en – afgeleid daarvan – op de ontwikkeling van leerlingen. 
 • Inhoudelijk deskundig
  Je beschikt over kennis van de relevante (wetenschappelijke) inzichten over leren, opleiden en onderwijzen binnen de context van de school en de lerarenopleiding. Je weet hoe je jouw praktische wijsheid die gebaseerd is op onderwijservaring kunt benutten. 
 • Authentieke beroepsidentiteit
  Je bent je bewust van eigen waarden, normen en onderwijskundige opvattingen. Je begeleidt de moreel-ethische ontwikkeling van (aanstaande) leraren, en daarmee indirect die van de leerlingen. Verantwoordelijke teamspeler
  Je neemt je verantwoordelijkheid in de samenwerking van school- en instituutsopleiders, die betrokken zijn bij de opleiding van (aanstaande) leraren. Je bent in staat om school- en opleidingspraktijk met elkaar te verbinden.
 • Reflectief
  Je stuurt constructief en kritisch je eigen ontwikkeling en die van anderen. Je kent je eigen sterke en zwakke kanten als schoolopleider en kunt je eigen functioneren bezien in het licht van de vier bekwaamheden zoals geformuleerd door het VELON (Vereniging van Lerarenopleiders Nederland): Opleidingsdidactiek - Agogisch handelen - Organisatie en beleid - Sturen van de eigen ontwikkeling.

Diploma's/erkenning 
Registratie bij het VELON: de Vereniging van Lerarenopleiders Nederland.
Je wordt na een afrondend gesprek met een ervaringsdeskundige vanuit het VELON, ingeschreven in het landelijke ‘Leraren Opleiders’ register. De registratie en herregistratie van lerarenopleiders heeft als voornaamste doel het bevorderen en borgen van de blijvende professionalisering.

De opleiding is daarnaast geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en is opgenomen in het Lerarenregister. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Waarom zou ik deze opleiding volgen bij de Kempel en niet ergens anders?
Je sluit aan bij actuele ontwikkelingen binnen ‘Samen Opleiden’: de werk- en leergemeenschap waarin Hogeschool de Kempel en 7 regionale basisschoolbesturen intensief samenwerken om de kwaliteit van onderwijs en opleiden doorlopend te verbeteren. Voor deelnemers vanuit een voorlopersschool binnen de Opleidingsschool bestaat een financieringsregeling.
Je volgt deze opleiding bij Hogeschool de Kempel, voor het 5e jaar op rij de beste PABO van Nederland. Voor leraren met lef, door leraren met lef. Ben jij die leraar die deze uitdaging aangaat?

Wie kan mij nog meer vertellen over deze opleiding?
Mirjam Welten m.welten@kempel.nl

Voor praktische informatie klik hier.