0492-514400 | Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond | Route

Registeropleiding Gedragsspecialist

De Gedragsspecialist: dé expert in het begeleiden van gedrag in de groep en op school.

Over Registeropleiding Gedragsspecialist

“Kees is een onrustige jongen die veelvuldig zichzelf en andere kinderen in de groep van het werk houdt. Eveline is een teruggetrokken, wat onopvallend meisje, dat je niet of weinig hoort in de groep en tot matige prestaties komt bij taal en rekenen”.

Je maakt je zorgen over de ontwikkeling van beide kinderen zowel op pedagogisch als didactisch gebied. Alle kinderen in de groep doen er in jouw visie immers toe en verdienen een veilig leer- en leefklimaat. Kijken áchter het gedrag van een kind vind je belangrijk.

Regelmatig vraag jij jezelf af hoe kan ik ‘opvallende kinderen’ in de groep en de andere kinderen van de groep op een positieve wijze ondersteunen bij hun gedragsvragen. En ook hoe kan ik collega’s met dergelijke vragen begeleiden en coachen. De gedragsspecialist speelt in de groep en in de school een belangrijke pedagogische sleutelrol.

De opleiding is om jou verder te bekwamen als aanstaande gedragsspecialist zowel op groeps- als op schoolniveau.

Wat leer ik?
Allerlei actuele theorieën en visies over gedrag en leerling-gedragsvragen zoals AD(H)D, Autisme, ect. komen in de opleiding voorbij. In deze opleiding staan de onderwijsbehoeften van je eigen onderwijspraktijk centraal. Je voert de praktijkopdrachten uit binnen je eigen school. Theoretische inzichten en praktijkervaringen worden voortdurend met en aan elkaar in verbinding gebracht.

In een overzicht:
1. Je ontwikkelt jezelf vanuit persoonlijke leerdoelen op het gebied van gedrag
2. Je ontwikkelt een nieuwe visie op leren en gedrag
3. Je ontwikkelt leerkrachtvaardigheden om met gedragsvragen om te gaan
4. Je onderzoekt de eigen onderwijspraktijk
    • Werken aan een positieve groepsvorming
    • Werken aan sociaal emotionele competenties van kinderen
    • Werken vanuit groepsplannen
5. Je onderzoekt op een planmatige en systematische wijze één leerling

Naar keuze:
6. Je coacht in de praktijk collega’s op hun leervragen
7. Je stelt een Pedagogisch schoolbeleidsplan op voor je school

Je werkt aan een meesterstuk door in een portfolio de benodigde bewijzen van de opleiding te verzamelen.

Wat kan ik na deze opleiding in de praktijk?
Met de kennis die je opdoet, kun je direct bij jou in de groep en op school aan de slag. Je kunt het gedrag zowel in en van de groep en de school effectiever begeleiden.
  • Je verricht werkzaamheden op een school voor Primair Onderwijs onder verantwoordelijkheid van de directeur
  • Je bent ambassadeur van de kwaliteit van de pedagogische zorg binnen de school
  • Je bent actief betrokken met het (ondersteunen bij) (nader) onderzoek van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes op het gebied van gedrag. Hierbij acteer je binnen het team als vraagbaak en begeleider op het gebied van gedrag.

Hogeschool de Kempel
Je volgt deze opleiding bij Hogeschool de Kempel, voor het 5e jaar op rij de beste PABO van Nederland. Onze ervaren docenten helpen jou de theorie in praktijk te brengen. Voor leraren met lef, door leraren met lef. Ben jij die leraar die deze uitdaging aangaat?

Wij geven de training op Hogeschool de Kempel in Helmond.

Diploma’s/erkenning
De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en is opgenomen in het Lerarenregister. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Contact
Wil je ook dé expert in het begeleiden van gedrag in de groep en op school? Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij de heer Wil van Venrooij (w.venrooij@kempel.nl). Voor overige vragen bij het secretariaat voortgaande professionalisering via professionalisering@kempel.nl

Voor praktische informatie klik hier.