0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

Leergang Bewegingsonderwijs

Vergroot direct je kans op een baan!
Ben je afgestudeerd aan de pabo en wil je bevoegd gymles geven aan groepen drie tot en met acht? Volg dan de de opleiding Bewegingsonderwijs aan De Kempel. Je maakt hierdoor direct meer kans op een baan! Na het succesvol afronden van deze post-hbo-opleiding heb jij ook je gymbevoegdheid basisonderwijs op zak!

 

Vergroot direct je kans op een baan!

 

Zoals het er nu naar uitziet, gaan we in het najaar weer starten met nieuwe blokken van de Leergang Bewegingsonderwijs, uiteraard binnen de dan geldende richtlijnen van het RIVM. De veiligheid van onze docenten en cursisten staat uiteraard voorop! Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een protocol voor het opleiden van leraren bewegingsonderwijs in het HBO. Uitgangspunt hierbij vormen de richtlijnen voor contactberoepen van het RIVM en het Sport Protocol van het NOC*NSF. 

Stand van zaken: we zijn voornemens om diverse nieuwe groepn voor de Leergang Bewegingsonderwijs op te starten in het nieuwe schooljaar mits de corona-omstandigheden dit mogelijk maken, vanaf september: 

 

- blok 1: Een nieuwe groep start naar verwachting in september 2021. Inschrijven is mogelijk. 

- blok 2: Meerdere blokken gaan van start in september 2021, in ieder geval op donderdagavond. Inschrijven is mogelijk.  

- blok 3: Een nieuwe groep start naar verwachting in september 2021. Inschrijven is mogelijk. 

Wat leer je?De opleiding tot vakspecialist Bewegingsonderwijs is er om jou beter en met vertrouwen te leren lesgeven. Ook leer je hoe je de gymles op een verantwoorde manier inricht.

Gymlessen

• Enthousiaste kinderen: als leerkracht zorg jij ervoor dat ieder kind met plezier en vertrouwen de gymzaal inkomt en de zaal enthousiast weer verlaat.
• Gedifferentieerde activiteiten: je hebt oog voor het kind als individu en biedt activiteiten aan voor ieder kind.
• Veilige bewegingssituaties: veiligheid tijdens de les staat voorop, waardoor ieder kind zich optimaal ontwikkelt in een rijke beweegomgeving. Je weet wat je moet doen bij welk probleem en hoe je dit aanpakt.
• Uitdagen: met jouw passie voor bewegen lukt het je om kinderen nieuwe beweeguitdagingen aan te laten gaan.
• Mooie sportervaringen: je hebt oog voor de sportieve talenten van kinderen en helpt ze te groeien en te ontwikkelen. Ieder kind is hierin uniek en heeft een eigen rol en inbreng om mooie sportervaringen op te doen.

School
• Hoge kwaliteit: als vakleerkracht bewegingsonderwijs zorg jij ervoor dat het bewegen in en om de school weer op de agenda komt en kwalitatief beter wordt.
• Doortastend: je ondersteunt collega’s door een vakwerkplan te maken en komt tot duurzame verbeteringen voor de les bewegingsonderwijs.
• Extra ideeën: ook zie je mogelijkheden om naast de gymlessen de kinderen meer in beweging te krijgen, omdat je weet dat voldoende bewegen voor kinderen een must is.


Hoe is de opleiding opgebouwd?De opleiding bestaat uit drie blokken:


1. Aanbieden van activiteiten
Onderwerpen: lesinhoud, voorbereiden les, reflectie op verschillende groeperingsvormen en andere bewegingsonderwijskundige begrippen. Stage.

2. Begeleiding en hulp
Onderwerpen: begeleiden leerlingen tijdens uitvoeren van bewegingsactiviteiten. Geven van bewegingshulp, kennis van eerste hulp bij sportongevallen. Stage.

3. Maatwerk en visie
(vak)onderwijsconcepten en planning, het ontwerpen van bewegingssituaties, brede zorg en stage.

Elk blok bestaat uit 4 modules theorie en praktijk en 1 module stage. Je werkt tijdens contacturen in het gymnastieklokaal aan een inhoudelijk samenhangend geheel van meerdere modules uit de 3 blokprogramma’s.


Laat je inspireren door anderen!
Diploma en erkenning

 

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en is opgenomen in het Lerarenregister. Je ontvangt na afronding het diploma Post-hbo Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.


Extra informatie

 

Hieronder vind je nog aanvullende informatie over de gymopleiding (leergang bewegingsonderwijs).
• FAQ: antwoord op de meest gestelde vragen, zoals het opgeven van voorkeursdagen, de bevoegdheidsregeling en meer.  FAQ bewegingsonderwijs.pdf
• Toetsen: een overzicht welke kernactiviteiten getentamineerd worden en wat de minimum eisen zijn. Tentaminering en minimum eisen.pdf
Bevoegdheid: een helder overzicht, opgesteld door de KVLO, wanneer iemand wel en niet bevoegd is om gymles te geven in het basisonderwijs. Bevoegd in het primair onderwijs BEW.pdf


Opleiding bij beste pabo

De opleiding Vakspecialist Bewegingsonderwijs is de meest populaire opleiding uit ons aanbod. Wij bieden deze leergang al meer dan 10 jaar aan. Honderden leraren haalden hun gymbevoegdheid basisonderwijs bij Hogeschool de Kempel en helpen nu dagelijks kinderen enthousiast te leren bewegen. Niet voor niets zijn we uitgeroepen tot de beste Pabo van Nederland.


LET OP! Bij inschrijving voor blok 1 of blok 2 accepteren wij ook je formulier Verklaring afgestudeerd waarop staat of je al een blok (1) bewegingsonderwijs behaald hebt.