Blogs

Binnen het Kempel Onderzoekscentrum is taalonderwijs en taalontwikkeling in een meertalige contexten één van de thema’s die worden onderzocht. We houden ons bezig met de vraag hoe de vele innovaties ten behoeve van de taal- en leesontwikkeling van kinderen zo duurzaam mogelijk tot stand kunnen worden gebracht door processen van collectief leren te stimuleren, op school-, wijk- en regioniveau komt. Onderzoeker Anne van Buul doet regelmatig verslag van dit onderzoeksproces in de vorm van blogs, die hieronder te lezen zijn.