De onderzoekende leraar

De leraar maakt dagelijks samen met zijn leerlingen onderwijs. Daarbij komen tal van vraagstukken langs die vragen om oplossingen. Een kritische houding, waarin de leraar beredeneerd en onderbouwd keuzes durft te maken is cruciaal om de eigen onderwijskwaliteit voortdurend te monitoren en te verbeteren daar speelt het onderzoekend vermogen, en met name de onderzoekende houding en het onderzoekend handelen van de leraar een belangrijke rol in de toekomstige beroepspraktijk.

Veelgestelde vragen

Wat wordt onderzocht?
Waarom is het onderzoek belangrijk?
Op wie richt het onderzoek zich?
Hoe ziet het onderzoek eruit?
Met wie werken we samen?
Wat zijn de resultaten?
0244_Schoenmakers, Loek (1)

Loek Schoenmakers

Waar ik warm voor loop? De mens centraal stellen in onderzoeks- en veranderprocessen. Onderwijs wordt gemaakt voor en vooral door mensen. Samen zin hebben in, zin geven aan én zin houden het verbeteren van onderwijs door co-creatie.

Ik doe praktijkgericht onderzoek naar duurzame veranderprocessen in het onderwijs. De vraagstukken zijn zowel probleem- als toekomstgericht. Hoe kunnen we samen een betere toekomst maken binnen onze klas of school? Het gedachtengoed van het ‘sociaal constructionisme’ is het fundament waarop ik te werk ga.

Over Loek
Trainer, adviseur, onderwijsontwikkelaar, onderzoeker, coach

Expertises

  • Appreciative inquiry [waarderend onderzoeken]
  • Relational research [relationeel onderzoek]
  • Onderwijs als co-creatie
  • Education as relation
  • Begeleiden van relationele processen binnen innovatie en onderzoek

Contact

l.schoenmakers@kempel.nl

 www.appreciativechangeworks.nl