0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

Inspecteur Hermansfonds

Stimuleren onderwijstalenten

Frans Hermans was oud-inspecteur basisonderwijs in de regio Helmond. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de vestiging van de Hogeschool de Kempel in Helmond. Jarenlang was hij (adviserend) lid van het bestuur van Stichting De Kempel. Eind 2003 riep hij een fonds in het leven, dat studenten van De Kempel stimuleert hun talenten te ontwikkelen. Het Inspecteur Hermansfonds speelt daarbij een belangrijke rol via de jaarlijkse onderwijsprijs, via stimuleringsbijdragen voor opvallende prestaties en via financiële steun voor individuele studenten. 

De Onderwijsprijs

Een afstudeerbegeleider die van oordeel is dat de student een bijzondere innovatie prestatie levert kan deze student aanmelden bij de jury voor de onderwijsprijs. De jury kiest uit de aangemelde studenten maximaal 3 kandidaten die aan het bestuur van de stichting voorgedragen worden voor de onderwijsprijs. In de voordracht dient een volgorde aangegeven te worden. De jury bestaat uit voorzitters van bestuurscolleges voor primair onderwijs uit de regio Oost- Brabant/Noord-Limburg. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een oorkonde en wordt uitgereikt tijdens de diplomeringszitting aan het einde van het vierde jaar.

Stimuleringsbijdragen

In jaar 2 van de opleiding wordt in de module I-OND6B op de stageplek een verandering in de huidige situatie vormgegeven (binnen het vak geschiedenis in combinatie met onderwijskunde en ICT). De beste vier beschreven producten ontvangen een stimuleringsbijdrage van ieder €250,-. Deze bijdrage wordt besteed aan het verder professionaliseren van het product in de stageklas.

Financiële ondersteuning

Studenten die grote problemen ondervinden bij de bekostiging van hun studie kunnen een beroep doen op het Inspecteur Hermansfonds. Dat geldt alleen voor talentvolle studenten van wie duidelijk is dat zij binnen redelijke termijn hun studie af zullen ronden en waarbij een andere financiële ondersteuning niet mogelijk is.Bestuur 

Maaike de Vocht-Boekwijt - voorzitter
Taeke van den Akker - secretaris
Toon Dingen -penningmeester
Niek van der Zanden - lid
Bob Mattheij - lid
Birgit van Lieshout -lid
Robert Verbruggen - adviserend lid

Financiën

Hier vind je de jaarrekeningen van de afgelopen jaren:
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020