Subsidieaanvraag SPRONG Educatief goedgekeurd

De negen Radiant-hogescholen hebben gezamenlijk een aanvraag ingediend bij Regie-orgaan SIA voor een vierjarige subsidie om een onderzoeksconsortium op- en in te richten. Deze aanvraag is gehonoreerd en na de zomer zal een kerngroep van lectoren/onderzoekers en leraren basisonderwijs van start gaan.

calendar_today 8 juni 2021 schedule 2 minuten leestijd

Het inhoudelijk thema van het onderzoeksconsortium is: ‘Waardengedreven handelen bij complexe beroepssituaties in de klas in een context van diversiteit’.

De aanleiding is de toenemende diversiteit in de samenleving. Dit weerspiegelt zich in de klas. Kinderen groeien op in uiteenlopende milieus, waardoor ze verschillende perspectieven hebben en vanuit verschillende invalshoeken nadenken over vraagstukken. Hierdoor kunnen complexe beroepssituaties ontstaan, waarin handelen niet vanzelfsprekend is en leraren morele en pedagogische keuzes moeten maken. Om deze keuzes te maken, is het van belang dat leraren zich bewust zijn van:

De werkveldpartners en de hogescholen zullen in co-creatie onderzoeksvragen op dit thema articuleren.

Beoogde doelen

Het consortium beoogt voor leraren (en degenen die zij lesgeven) gedurende de looptijd van het onderzoeksproject een palet aan waarden (en werkvormen) beschikbaar te stellen die (aanstaande) leraren helpt om waardengedreven te handelen.

Het consortium beoogt daarnaast voor de lerarenopleidingen en de a.s. leraren de curricula van de hogescholen vanaf 2022 continu te voeden met kennis over het thema. Iedere hogeschool maakt daarbij vervolgens inzichtelijk hoe de verkregen opbrengsten worden vertaald naar de praktijk in bijvoorbeeld studieonderdelen, stages en praktijkopdrachten en worden vastgelegd in de curricula.   

Betrokken lectoren en onderzoekers zullen binnenkort samenkomen ter voorbereiding van de start na de zomer.