MINISTER DIJKGRAAF OP DE KEMPEL

Maandag 21 januari waren minister Dijkgraaf en de beleidsambtenaren van OCW te gast op De Kempel. Naar aanleiding van de recente kamerbrief over de lerarenstrategie spraken leden van de Hogeschoolraad (studenten en collegae) en het opleidingsmanagement met de minister.

calendar_today 23 januari 2024 schedule 1 minuut leestijd

Onderwerp van gesprek was onder andere onze ‘eigen-wijze’ keuze voor de inrichting van ons curriculum. Aan de hand van een aantal vragen spraken we over de wijze waarop we binnen De Kempel invulling geven aan uitgangspunten voor de vormgeving van lerarenopleidingen. Hoe belangrijk is vakinhoudelijke en didactische kennis bij het opleiden van startbekwame leraren basisonderwijs? Welke rol hebben docenten en studenten in het verwerven hiervan? Hoe verhouden een breed didactisch palet en stevige kennisbasis zich tot ruimte voor profilering en innovatie? Hoe goed bereiden we startende leraren voor op de praktijk? Voor De Kempel is dit helder; het kunnen beschikken over een brede en gedegen kennisbasis en vakinhoudelijke en -didactische kennis is wat ons betreft voorwaardelijk voor het goed kunnen functioneren als startbekwaam leraar. Een leraar die, naast dat deze beschikt over die brede en gedegen basis, uiteraard ook een eigen kleur kan en mag geven aan het beroep van leraar basisonderwijs en daartoe ook de mogelijkheid krijgt in het derde en vierde jaar van de opleiding.

Het was een prettig en open gesprek waarbij wij aan de hand van de nieuwsgierige vragen van de minister onze visie en uitvoering hebben kunnen delen.