VELON-BRLO Groepsgewijs Beroepsregistratietraject

label Persoonlijk leiderschap
school Training
schedule 2 tot 7 bijeenkomsten

Wil je ook geregistreerd worden in het Beroepsregister als lerarenopleider?  
Volg dan het groepsgewijs beroepsregistratietraject voor lerarenopleiders van Velon-BRLO op De Kempel! 

Inhoud

Partnerschappen Samen opleiden bundelen hun krachten samen in het opleiden van aanstaande leraren en het professionaliseren van zittende leraren. Om de kwaliteit van dit samen opleiden en professionaliseren te ontwikkelen kiezen steeds meer lerarenopleiders voor de beroepsregistratie van Velon-BeroepsRegistratieLerarenOpleiders (BRLO). 
 
Beroepsregistratie betreft een groepsgewijs traject waarbij je in de spiegel kijkt, waarbij je stilstaat bij jouw visie op opleiden en hoe je dat vormgeeft in jouw onderwijspraktijk. Het gaat om jouw persoonlijke ontwikkeling als lerarenopleider: wie ben jij als lerarenopleider en wat maakt dat je doet wat je doet? En welke ambities heb je voor de komende vier jaren? 
 

In de praktijk

We hebben oud-deelnemers gevraagd wat het groepsgewijs traject hen heeft opgeleverd.  
  
 "Ik had vantevoren niet verwacht hoeveel ik zelf heb mogen leren van en met elkaar. Ik heb de kern van waar ik voor sta als lerarenopleider te pakken!"
 
We organiseren vier bijeenkomsten op De Kempel om dit traject waardevol in te richten. Vanuit de grondslag van het vak als lerarenopleider gaan we samen de dialoog aan. We zien daarbij de grote toegevoegde waarde van het samen doen. Een van de oud-deelnemers gaf aan:  
  
    "Het samenwerken met andere disciplines was van grote meerwaarde. Het is heel verrijkend als er vanuit verschillende invalshoeken gekeken wordt!"                     
 Gaandeweg de vier bijeenkomsten voer je in groepjes van 3-4 deelnemers samen met jouw trajectbegeleider een professionele dialoog die leidt tot opname in het Beroepsregister van lerarenopleiders. Daarnaast is jouw registratieaanvraag een perfect middel om gericht ontwikkel-/functioneringsgesprekken met je leidinggevende te voeren over wie je bent als lerarenopleider en welke ambities je hebt die je graag de komende jaren wilt verwezenlijken binnen je organisatie en/of binnen het Opleidingsnetwerk Samen opleiden. 
 
INSCHRIJVEN KAN TOT 15 SEPTEMBER 2024 

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Onze docenten

Voor inhoudelijke vragen kun je altijd contact opnemen met de volgende docent(en).

school Docent
school Docent

Verdere informatie

Doelgroep 
Lerarenopleiders die zich structureel bezighouden met het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren kunnen zich registreren voor het Beroepsregister Lerarenopleiders. Daarbij moeten ze aan de volgende registratiecriteria voldoen:

  • Je werkt aantoonbaar als lerarenopleider en kunt een onderwijsbewijs overleggen.
  • Je hebt een visie op het beroep van lerarenopleider in relatie tot de grondslag.
  • Je hebt voldoende relevante werkervaring om te kunnen reflecteren op de indicatoren in de beroepsstandaard.
  • Je bent bereid om je als lerarenopleider verder te ontwikkelen aan de hand van persoonlijke professionaliseringsbehoeften.

Daarnaast werk je al minimaal 2 jaar aaneensluitend als school- of lerarenopleider, heb je 1 tot 3 jaar ervaring, en besteed je hier minimaal 100 uur per jaar aan. 

De kosten voor schoolopleiders worden vergoed door het Bestuur (excl. €200, voor registratiekosten via BRLO)

Meer algemene informatie over beroepsregistratie is te vinden op de Velonwebsite.

Nascholing