0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route
Hogeschool de Kempel - Nascholing

Master Onderwijs en Technologie

 

Benut de kansen en uitdagingen van ICT in het onderwijs!


In de master Onderwijs en Technologie draait het om het benutten van de kansen en
uitdagingen van ICT om zo het onderwijs nog krachtiger en rijker te maken. In deze
tweejarige masteropleiding leiden we je op in het onderzoeken en integreren van de
mogelijkheden van technologie in het onderwijs.


Wat leer je?

Je ontwikkelt je in twee jaar tijd tot een expert onderwijs en technologie. Jij wordt die
specialist die kritisch en onderzoeksmatig technologische ontwikkelingen integreert in
de eigen beroepspraktijk. Je leert complexe praktijkvraagstukken onderzoeken over de
samenhang tussen de visie op leren, onderwijzen en technologie. En als informeel leider
initieer jij straks ontwikkelingen op het gebied van technologie in de school.

Wat kun je in de praktijk met deze opleiding?

Concreet leer je in deze master hoe je:
 • actuele en toekomstige digitale middelen grondig verkent en evalueert op bruikbaarheid voor jouw schoolpraktijk;
 • deze middelen vervolgens inzet ter ondersteuningen versterking van het leren van de
  leerlingen in je groep;
 • technologie op een onderwijskundige en pedagogisch krachtige manier inzet;
 • krachtige leeromgevingen, die ondersteund worden door leertechnologie, ontwerpt;
 • strategieën bedenkt en onderzoekt waardoor het leren van leerlingen geoptimaliseerd
  wordt;
 • technologie in het curriculum integreert;
 • een bron van inspiratie bent voor anderen;
 • je expertise in dienst stelt van innovaties op school-/stichting-/instellingsniveau.

Praktische informatie

Kosten: collegegeld € 7.350,- (richtprijs studiejaar 2021-2022). Bekostiging via lerarenbeurs mogelijk.
Studieduur: 2 jaar
Lesdag: dinsdag 18.00-21.15 uur (dit is het juiste tijdstip; in de brochure staan per abuis verkeerde tijden vermeld)
Start: september 2021 (onder voorbehoud van accreditatie en een latere startdatum dan in de brochure vermeld)
Leslocatie: Hogeschool de Kempel

Samenwerking
We bieden de master Onderwijs en Technologie aan in samenwerking met Radiant Lerarenopleidingen. Download de flyer voor meer informatie.

Contact

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Loek Schoenmakers: l.schoenmakers@kempel.nl. Voor overige vragen kun je terecht bij het secretariaat: professionalisering@kempel.nl of telefoonnummer 0492 531 999.