Aan de start van de master Onderwijs & Technologie

“We willen de technologische toepassingen in onze scholen meer vanzelfsprekend en ‘embedded’ maken.”

Koen Wijers is bovenschools beleidsmedewerker ICT bij Stichting Lijn 83 primair onderwijs, een schoolbestuur met vijftien scholen tussen Molenhoek en Wellerlooi in Noord-Limburg. Hij werkt inmiddels vijf jaar in deze functie. Daarvoor was hij vijftien jaar leraar basisonderwijs.

 

calendar_today 12 januari 2022 schedule 2 minuten leestijd
Het was niet makkelijk een masteropleiding te vinden die paste bij zijn werk en ambities. Pas na lang zoeken kwam de master Onderwijs & Technologie in het vizier. Koen Wijers: “De meeste ICT-opleidingen zijn vooral gericht op techniek. Ik adviseer en ondersteun onze scholen op het gebied van ICT binnen het onderwijsproces. Vanuit de visie en het beleid van Lijn 83 staat de ontwikkeling van digitale geletterdheid centraal binnen onze scholen. Dat is toch iets anders dan de techniek achter iedere tool kennen.”

De master geeft handvatten op het raakvlak van onderwijs en technologie. In september startte de opleiding met 32 deelnemers, veelal docenten uit het primair en voortgezet onderwijs en mbo. Zij willen ontdekken hoe ze digitale geletterdheid en ICT inzetten in het onderwijs aan leerlingen. Koen Wijers vult de opleiding anders in, samen met een aantal andere deelnemers. “Bij ons gaat het erom hoe je scholen en leraren ondersteunt op het gebied van ICT en ze helpt in het proces van digitale geletterdheid.”

“HET GAAT EROM HOE JE SCHOLEN EN LERAREN HELPT IN HET PROCES VAN DIGITALE GELETTERDHEID”

Werkdruk omlaag

Het gaat dan om ondersteuning in brede zin. Koen: “We willen de technologische toepassingen in onze scholen meer vanzelfsprekend en ‘embedded’ maken. Nieuwe ICT-tools moeten goed in het geheel passen en ook door de leraren als zodanig herkend worden. Want uiteindelijk wil je dat ze er efficiënt mee kunnen werken en dat de werkdruk omlaag gaat. Gisteren heb ik bijvoorbeeld met een school gesproken over een online leerplatform. Daar zitten zoveel mogelijkheden in dat je ze samen goed moet verkennen. Je wilt niet dat leraren steeds denken: Oh, nu komt er weer iets nieuws bij dat ik moet beheersen.”

Intensieve uitdaging

De master is een intensieve uitdaging, geeft Koen aan. “Maar je wilt je verder professionaliseren. Ik krijg nieuwe inzichten en ontwikkel bewust mijn vaardigheden op het gebied van samenwerken, communiceren, adviseren en leiding geven in processen. En daarmee draag je bij aan het grotere geheel. Onze stichting wil digitale geletterdheid in al onze scholen verbeteren, veranderen en verankeren. En daarmee bereiden we onze leerlingen beter voor op hun toekomst. Een dankbare uitdaging.”